Krakowska spółka informatyczna udostępniła nową wersję Comarch ERP XL 2014, będącą realizacją hasła strategii rozwojowej tego sztandarowego systemu klasy ERP: „Rok 2013 rokiem produkcji w Comarch ERP XL”.

Kluczowy nacisk rozwojowy w Comarch ERP XL 2014 położono na rozwiązania dla firm produkcyjnych. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby polskiego rynku. Zgodnie z danymi najnowszego raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Polska ma najwyższy w Europie odsetek przedsiębiorstw produkcyjnych wśród nowo zakładanych firm.

Nowa wersja Comarch ERP XL 2014 to łącznie 747 nowych funkcjonalności z każdego obszaru systemu.

Spośród zmian w obszarze produkcji warto zwrócić uwagę na Plan produkcji, nowe narzędzie szczególnie użyteczne dla planistów, umożliwiające raportowanie oczekiwanej w danym okresie ilości produktów oraz materiałów potrzebnych do ich wytworzenia. W systemie udostępniono także konfigurator produktu – ogólny „przepis” na produkt i technologię jego wytworzenia, którego szczegóły precyzowane są na ofercie/zamówieniu sprzedaży. Proces definiowania i aktualizacji technologii został usprawniony poprzez wprowadzenie słownika operacji standardowych, umożliwiającego wykorzystanie wzorców operacji produkcyjnych oraz aktualizację wielu technologii jednocześnie po zmianie parametrów wzorca.

Rozwinięto narzędzie Bilansu Stanu Towarów, pełniącego rolę panelu zaopatrzeniowca. Nowości w tym obszarze mają na celu rozwój możliwości automatyzacji procesów zaopatrzenia i automatycznego uzupełniania stanów magazynowych. Rozbudowano również portal B2B Pulpit Kontrahenta, który wzbogacił się m.in. o nową formę prezentacji drzewa grup towarowych dla kontrahenta za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne zmiany dotknęły także sfery analityczno-raportowej Business Intelligence. Pojawiły się m.in. nowe obszary analityczne, służące analizie danych kadrowo-płacowych, tras przejazdów przedstawicieli handlowych oraz informacji związanych z zarejestrowanymi w systemie umowami. Zaktualizowano dostępne w narzędziu dane GUS, pozwalające budować analizy uwzględniające nie tylko dane z wewnątrz organizacji, ale także dane demograficzne czy wskaźniki makroekonomiczne. Rozwiązanie pozwala także na pracę za pośrednictwem zupełnie nowej aplikacji mobilnej Comarch ERP Mobile BI. Tylko do końca roku każdy klient, który zdecyduje się na zakup Comarch ERP XL Business Intelligence, otrzyma w cenie smartfon oraz dostęp do Comarch ERP Mobile BI.

Wersja Comarch ERP XL 2014 współpracuje z najnowszymi aplikacjami internetowymi oraz rozwiązaniami mobilnymi, w szczególności z narzędziami z pakietu Comarch ERP Mobile (Magazyn, Sprzedaż, Flota, BI), platformą handlową Wszystko.pl, oraz sklepem internetowym Comarch ERP e-Sklep. Comarch równolegle rozwija pełną paletę współpracujących ze sobą rozwiązań, zgodnie z ideą ERP 2.0. Dzięki temu Comarch ERP XL, oprócz gotowych funkcjonalności wspierających operacyjną działalność firmy w obszarze produkcji, logistyki czy księgowości, daje użytkownikowi narzędzia do natychmiastowego uruchomienia sprzedaży w Internecie (zarówno w segmencie B2C, jak i B2B), pozwala na wygodną pracę na urządzeniach mobilnych, udostępnia wbudowaną platformę analityczną Business Intelligence i kilkaset gotowych raportów i analiz, a także gwarantuje bezpieczeństwo danych poprzez ich automatyczny backup.

Comarch ERP XL może być zainstalowany bezpośrednio w firmie lub wynajmowany w modelu cloud computing, który eliminuje nakłady inwestycyjne na sprzęt i licencje. Instalacja jest wówczas zlokalizowana w jednym z własnych Centrów Danych Comarch w Krakowie, Warszawie, niemieckim Dreźnie lub francuskim Lille.

Comarch ERP XL od kilku lat jest niezmiennie najczęściej wybieranym systemem klasy ERP w Polsce, z liczbą wdrożeń przekraczającą 4000. Do końca października tego roku pozyskano 241 nowych klientów, a dynamika sprzedaży licencji za 10 miesięcy rok do roku wyniosła 5 procent.

Dowiedz się więcej! Przeczytaj artykuł "Optymalizuj produkcję" >>