Comarch opublikował część wyników badania rynku backupu online. Pokazują one m.in. główne zastosowania w polskich firmach oraz determinanty zakupu rozwiązań do wykonywania kopii zapasowych w chmurze.

Przeprowadzone w lutym 2012 roku badanie ankietowe zostało skierowane do blisko 8500 klientów krakowskiej spółki, korzystających z rozwiązania iBard24 – popularnej polskiej usługi do backupu danych online.

– Celem badania było zmierzenie poziomu satysfakcji naszych klientów oraz zebranie informacji zwrotnej, która pomoże nam rozwijać usługę zgodnie z oczekiwaniami rynku. Podstawową grupą docelową produktu iBard24 są przedsiębiorcy, którzy licznie zaangażowali się w badanie. Dzięki temu mamy wiarygodny obraz rzeczywistości rynkowej – mówi Paweł Regiec, dyrektor sprzedaży iComarch24.

Badanie pokazało m.in. do czego najczęściej polskie firmy wykorzystują usługi backupu danych. Aż 74 proc. z nich wykonuje kopie zapasowe baz danych z używanych programów finansowo-księgowych oraz systemów klasy ERP. Jednocześnie 90 proc. przedsiębiorstw backupuje do chmury pliki i foldery z dysków lokalnych (najczęściej dokumenty oraz archiwa programów pocztowych). Co czwarty użytkownik usługi iBard24 wykorzystuje funkcję udostępniania danych z chmury, poprzez wygenerowanie linku do pliku i przesłanie go do znajomych, współpracowników lub kontrahentów.

Na pytanie „Co skłania Cię do inwestycji w backup firmowych danych” aż 63 proc, przedsiębiorców wskazało kwestie bezpieczeństwa i zaufania do producenta, 58 proc. za ważny czynnik uznało atrakcyjność ceny, 37 proc. – prostotę działania usługi, a dla 30 proc. ważna jest funkcjonalność dostępna w usłudze do backupu danych (m.in. możliwość backupu baz danych czy powiadomienia SMS o wykonaniu backupu).

– Wyniki badania umocniły nas w przekonaniu, że obraliśmy słuszny kierunek rozwoju naszej usługi. Dowodem na to jest fakt, że 9 na 10 klientów iBard24 jest gotowych polecić naszą usługę znajomym. Najważniejszym wnioskiem jest jednak rosnąca świadomość polskich przedsiębiorców o konieczności wykonywania kopii zapasowych najcenniejszych danych biznesowych. iBard24 powstał, aby proces ten był maksymalnie prosty i bezpieczny – dodaje Paweł Regiec.