BHU S.A., sieć hurtowni elektrotechnicznych i elektroenergetycznych, należąca do Grupy Kapitałowej ENEA S.A., wybrała Comarch CDN XL. Implementację systemu przeprowadził Złoty Partner Comarch – firma Graphcom z Poznania. Projekt wykonany dla BHU to kolejne, duże wdrożenie Comarch CDN XL na polskim rynku. Z systemu może korzystać obecnie blisko 200 jednoczesnych użytkowników w BHU.

Istotnym argumentem przemawiającym za wyborem Comarch CDN XL był fakt, że producentem rozwiązania jest duża polska firma, która daje gwarancję ciągłego rozwoju oprogramowania oraz bieżącego dostosowywania systemu do zmieniających się przepisów prawnych. Znaczącą rolę w wyborze Comarch CDN XL odegrał również fakt, iż korzysta z niego obecnie ponad 3100 klientów.

Firma BHU posiada trzy oddziały: w Poznaniu, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, jak również 22 filie obsługujące teren województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego. Wdrożenie Comarch CDN XL umożliwiło pełną integrację i koordynację działań operacyjnych centrali, oddziałów oraz filii, a także usprawniło obieg dokumentów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi BHU.

BHU, jako firma z Grupy Kapitałowej ENEA, na bieżąco prowadzi sprawozdawczość do spółki matki. Zastosowanie Comarch CDN XL zautomatyzowało i uprościło realizację tego procesu. System usprawnił tworzenie raportów i zestawień, a zawarta w Comarch CDN XL funkcjonalność budżetowania pozwoli na obsługę procesu bieżącej kontroli realizacji planów i inwestycji.

Wraz z rozwojem firmy, rosły wymagania w stosunku do systemu informatycznego efektywnie wspomagającego funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Oprogramowianie, z którego do tej pory korzystała spółka, nie oferowało narzędzi pozwalających utrzymać kontrolę nad polityką cenową w 26 rozproszonych lokalizacjach BHU. – Dzięki używaniu systemu Comarch CDN XL spodziewamy się poprawy wyniku finansowego naszej firmy poprzez uszczelnienie polityki cenowej (m.in. stopniowanie uprawnień do udzielania rabatów, możliwość składania rabatów) – mówi Piotr Bielerzewski, dyrektor Pionu Obsługi Spółki BHU.

BHU pracuje z bardzo nietypowym i kosztownym towarem kaucjonowanym, jakim jest bęben. Cały obieg towarowy związany jest z obsługą kabli, linek i przewodów, które są kupowane na bębnach. Dzięki wdrożeniu Comarch CDN XL znacząco zmniejszyła się liczba dokumentów, jakie operator musi wystawić, aby na przykład przyjąć/przewinąć dany towar. Ponadto w systemie ewidencja kabli, przewodów i linek prowadzona jest z dokładnością do każdego, pojedynczego odcinka.

Comarch CDN XL usprawnił wiele specjalistycznych procesów biznesowych wynikających ze specyfiki działania przedsiębiorstwa, min. umożliwił prowadzenia szczegółowej ewidencji przychodów i rozchodów bębnów i kabli oraz przechowywanie o nich szczegółowych informacji (również w ujęciu historycznym) oraz pozwolił przeprowadzać inwentaryzacje z uwzględnieniem zależności bęben-kabel.

Dodatkowo wprowadzenie funkcji niepowtarzalności numeru katalogowego na kartotekach towarowych chroni przed pojawianiem się wielu kartotek dla tego samego asortymentu. Uporządkowanie i ograniczenie liczby istniejących w systemie kart indeksów towarowych, ograniczyło nieuzasadnione nadwyżki zapasów magazynowych, a co za tym idzie zoptymalizowało proces zarządzania gospodarką magazynową.

Wdrożone zostały następujące funkcjonalności Comarch CDN XL: Sprzedaż, Zamówienia, Księgowość, Płace i Kadry, Środki Trwałe, CRM, Business Intelligence oraz Pulpit Kontrahenta. Z systemu może korzystać obecnie blisko 200 jednoczesnych użytkowników. Specjalnie dla BHU Graphcom przygotował generator dokumentów przyjęcia dla bębnów – aplikację do obsługi dokumentów przyjęcia oraz generator dokumentów przewijania dla bębnów – aplikacja do obsługi dokumentów przewijania kabla z jednego bębna na inny.

BHU S.A. zajmuje się handlem hurtowym i zaopatrzeniowym wyrobami wykorzystywanymi w przemyśle i dystrybucji energii elektrycznej. W ofercie BHU S.A. znajdują się również produkty mające zastosowanie w specjalistycznej energetyce zawodowej, a także sprzęt elektryczny, urządzenia i akcesoria elektrotechniczne. Spółka współpracuje z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi działającymi w branży elektroenergetycznej oraz wieloma firmami instalatorskimi i handlowymi.

Działająca od 2000 roku firma Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych klasy ERP i CRM zarówno dla małych, jak i dla średnich i dużych przedsiębiorstw.