Intensywnie rozwijamy platformę CDN Mobile i rozbudowujemy oparte na niej aplikacje. Dotychczasowe funkcjonalności dostępne z poziomu kolektora danych wzbogacamy m.in. o możliwość dodania do listy dyspozycji dokumentów handlowych i zamówień. Kody kreskowe na wydrukach dokumentów będą mogły być zeskanowane i przetwarzane.

W wersji 8.0 obsługiwane są dyspozycje dla dokumentów handlowych: FZ, PZ, FS, WZ, PA, PW, RW, MMP, MMW, PZI, FSE, WZE, WKA i PKA oraz zamówień: ZS i ZZ. Otworzenie dokumentu handlowego lub zamówienia na terminalu powoduje stworzenie dla niego dokumentu magazynowego i automatyczne przejście do jego edycji.

Prowadzenie inwentaryzacji to w nowej wersji również tworzenie nowych odczytów, otwieranie dodanych, modyfikacja istniejących oraz powielanie towarów na odczycie przyrostowym.

Po stronie konfiguracji na pewno zmianą w dobrym kierunku będzie możliwość automatycznej, różnicowej synchronizacji list towarów oraz kontrahentów. W celu zwiększenia ergonomii wprowadzimy mechanizm ukrywania zrealizowanych pozycji na liście oraz obsługi EAN128 jako EAN lub kod towaru.