Koniec roku to dla przedsiębiorców okres wzmożonej pracy oraz walki o realizację celów sprzedażowych. Koniec roku 2010 dodatkowo przyniósł zmiany w przepisach regulujących wysokość stawek podatku od towarów i usług (VAT), które niejednemu przedsiębiorcy spędzały sen z powiek. W końcu zaczął się rok 2011 i zmiana stawek VAT stała się faktem. Czy było czego się obawiać?

– Już pierwszy tydzień obowiązywania nowych przepisów pokazał, że firmy, które odpowiedzialnie podeszły do kwestii przygotowania się do zmian, zaoszczędziły niepotrzebnych stresów i mogły bez przeszkód zacząć rok. Producenci oprogramowania oferowali kompleksowe wsparcie we wszystkich działaniach związanych z przygotowaniem działalności biznesowej – mówi Edyta Kozek, Business Development Manager ERP. – Comarch swoim klientom nie tylko zagwarantował pełną zgodność oprogramowania z nowymi przepisami, ale również udostępniliśmy profesjonalne materiały szkoleniowe, m.in. w postaci bezpłatnych konferencji internetowych – dodaje Edyta Kozek.

Czy klienci skorzystali z pomocy? Oczywiście, że tak. Przykładem jest firma HALDEX S.A., która pracuje na systemie Comarch CDN XL. HALDEX S.A. zajmuje się bezodpadowym przerobem surowców poprodukcyjnych przejmowanych z kopalń węgla kamiennego.

W związku ze zmianą przepisów VAT Zarząd spółki HALDEX S.A. podjął decyzję o migracji z systemu Comarch CDN XL w wersji 8.0.3 do wersji 10.1, przygotowanej do nowych przepisów. Co istotne, nie wiązało się to z żadnym dodatkowym kosztem za licencje nowej wersji oprogramowania – HALDEX S.A. poniósł jedynie koszty konwersji baz (wraz z Business Intelligence).

Na etapie dostosowywania działalności przedsiębiorstwa do nowych przepisów w firmie HALDEX S.A. wykonano szereg prac, m.in.:

  • Zmiana stawki VAT na niepotwierdzonych dokumentach Zamówienia Sprzedaży (ZS),
  • Zmiana stawki VAT na potwierdzonych zamówieniach po wykorzystaniu opcji cofnięcia zaznaczonych dokumentów do stanu niepotwierdzonego,
  • Aktualizacja nowych stawek VAT na części grup i kartotek towarowych – w tym celu wykorzystano funkcję wzorzec grup i kart towarowych dostępną w systemie Comarch CDN XL, która ułatwiła przeprowadzenie operacji,
  • Dodanie nowych stawek VAT oraz zmapowanie ich z drukarką fiskalną,
  • Przeprogramowanie drukarki fiskalnej przeprowadzone przez serwis drukarek.

Zgodnie ze stosowaną polityką cenową działalność firmy HALDEX S.A. opiera się głównie o ceny indywidualnie negocjowane, dlatego zmiana stawek VAT nie spowodowała wprowadzenia zmian w cenach. Na dużej części kartotek towarowych pozostawiono na okres przejściowy stare stawki VAT ze względu na ewidencjonowanie na początku roku dokumentów wystawionych jeszcze w roku 2010. Aktualizacja stawki w przypadku fakturowania na nowy rok możliwa jest poprzez wykorzystanie dedykowanego przycisku dostępnego na formatce dokumentu.

HALDEX S.A. poprzez rozliczenie zaliczek w starym roku, uniknął problemów z dwoma stawkami na jednym dokumencie i ręcznym przeliczaniem. Natomiast dedykowany wykres na liście zamówień umożliwił znalezienie wszystkich zamówień, które mają nierozliczone zaliczki.

– Oceniam, że system Comarch CDN XL 10.1 był dobrze przygotowany na zmianę stawek VAT. Comarch zadbał nie tylko o wprowadzenie odpowiednich funkcjonalności do oprogramowania, ale także o przygotowanie materiałów informacyjnych w postaci biuletynów, które były dla nas cenną pomocą. Dzięki skutecznej współpracy nowy rok rozpoczęliśmy bez przeszkód – mówi Jarosław Iwanicki, główny specjalista ds. finansów, rachunkowości zarządczej i planowania w HALDEX S.A.

Przewodnik po zmianach w VAT >>