Przedsiębiorstwa mają coraz większą świadomość korzyści płynących z wynajmu lub przekazania opieki nad zasobami IT zewnętrznej firmie. Outsourcing infrastruktury IT jest postrzegany jako nowoczesny sposób na profesjonalną i optymalną informatykę, dostosowaną do potrzeb rozwijającego się biznesu. Dodatkowo wszechobecny internet sprawia, iż użytkownik ma dostęp do usługi o każdej porze, z każdego miejsca na świecie. Wychodząc naprzeciw rynkowym oczekiwaniom, Comarch stworzył unikatową na rynku ofertę w zakresie wynajmu oprogramowania ERP.

Comarch CDN iXL24 to nowy, innowacyjny sposób dostarczania systemu ERP do klienta. Warto podkreślić, iż dzięki wykorzystaniu Comarch Data Center przygotowaliśmy atrakcyjny, niedostępny do tej pory na rynku polskim produkt przeznaczony dla dużych i średnich firm, którym zdecydowanie zależy na racjonalizacji i zwiększeniu bezpieczeństwa inwestowania w system ERP. Dzięki wykorzystaniu Comarch CDN iXL24 klient – zamiast inwestować w infrastrukturę teleinformatyczną (serwery, oprogramowanie systemowe, system ERP) – może przeznaczyć wygospodarowane dzięki temu środki na rozwój swojego podstawowego biznesu. Jest to standaryzowany produkt, który jest czymś innym niż oferowane przez naszą konkurencję rozwiązania pod klucz.  Warto podkreślić, iż podstawę nowej usługi stanowi bogata funkcjonalność najpopularniejszego systemu ERP w Polsce – Comarch CDN XL, sprawdzonego w codziennej pracy w ponad 2700 dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – wyjaśnia Ryszard Stawarz, Dyrektor Konsultingu Comarch ERP.

Dzięki Comarch CDN iXL24, firma ponosząc miesięczny koszt abonamentu w wysokości 300 zł za użytkownika w Pakiecie Podstawowym , otrzymuje dostęp do kompletnego środowiska sprzętowo-programowego oferowanego przez Comarch. Stała miesięczna opłata, pozwala przedsiębiorstwu z dużym wyprzedzeniem zaplanować wydatki związane z utrzymaniem systemu, a w ramach wnoszonego abonamentu firma otrzymuje możliwość pracy z najnowszą wersję systemu Comarch CDN XL.

Comarch CDN iXL24 to oferta dla tych, którzy nie chcą ponosić wydatków związanych z zakupem i utrzymaniem wewnątrz firmy sprzętowych oraz kadrowych zasobów IT. Comarch zapewnia kompletną infrastrukturę sprzętową, niezawodne łącza internetowe, a także gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa danych firmy.

– Dzięki Comarch CDN XL mamy dostęp do pełnego pakietu potrzebnych nam funkcjonalności poprzez wygodne dla nas licencjonowanie. Utrzymaniem systemu zajmują się fachowcy, a Kserkop korzysta z narzędzi do pracy, które mają się przełożyć na realne zyski firmy. Możemy również elastycznie zarządzać licencjami. Jeżeli okaże się, że uzasadnione będzie zwiększenie ilości licencji dostępowych – nie będzie się to wiązało z inwestycją w rozbudowę infrastruktury. Prowadzimy działalność również poza granicami Polski, gdzie dosyć powszechnym staje się korzystanie z oprogramowania biznesowego na zasadzie usługi wynajmu. Pozwala to zdecydowanie zwiększyć elastyczność działania, uniezależnić się od lokalizacji,a w konsekwencji prowadzić biznes wszędzie, bez konieczności organizowania własnej infrastruktury – mówi Lesław Janarek, Prezes firmy Kserkop sp. z o.o. w Krakowie, która jest dystrybutorem urządzeń i rozwiązań w branży automatyki biurowej, poligrafii oraz zarządzania dokumentami.

– Wszystkie dotychczas zrealizowane wdrożenia prowadziliśmy wykorzystując infrastrukturę klienta. Tym razem klient – firma Kserkop – postanowił nie organizować własnego zaplecza technicznego, a wybór padł na platformę Comarch CDN iXL24. Kserkop nie ponosi zatem kosztów zakupu i utrzymania sprzętu (serwerów, systemu backupu, UPS itp.). My, jako firma wdrażająca, otrzymujemy do dyspozycji kompletne środowisko przygotowane do uruchomienia systemu Comarch CDN XL. Dzięki temu natychmiast po podpisaniu umowy pomiędzy klientem i Comarch możemy przystąpić do prac konfiguracyjnych. Platforma, którą otrzymujemy daje nam pełną kontrolę nad środowiskiem informatycznym, a jednocześnie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa – wyjaśnia Wiesław Maciołek, Prezes CDN Partner w Krakowie, autoryzowanego Partnera Comarch.