29 maja 2009 r. pojawi się najnowsza wersja systemu Comarch CDN XL – bezapelacyjnego lidera rynku średnich systemów ERP w Polsce (zgodnie z raportem DiS). Wersja 9.0. została wzbogacona o kolejne elementy zwiększające efektywność zarządzania przedsiębiorstwem. Jest ona odpowiedzią na bieżące trendy rynkowe, związane z potrzebą szybkiego uzyskania korzyści z wdrożenia systemu ERP w firmie.

Comarch CDN XL to nowoczesne rozwiązanie dla przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym, handlowym oraz usługowym, które pragną usprawnić procesy biznesowe na wszystkich szczeblach zarządzania. Kompletna funkcjonalność oraz dostosowanie do specyfiki wielu branż powoduje, że z systemu korzysta już ponad 2400 przedsiębiorstw.

Wśród nowości, które zostaną udostępnione w wersji 9.0. znalazła się m.in. kompleksowa obsługa reklamacji, większa swoboda w planowaniu produkcji, czy rozwiązania pozwalające na skuteczniejsze zarządzanie łańcuchem dostaw oraz profesjonalną obsługę prowadzonych działań serwisowych.

Wiele zmian zostało wprowadzonych w zakresie uinternetowienia systemu – rozbudowano platformę Business to Business, a także możliwości związane z dostępem do raportów i analiz (BI) za pomocą przeglądarki internetowej. W zakresie zarządzania kontaktami z klientami pogłębiono integrację z MS Outlook.

Z dumą oddajemy do rąk obecnych, jak i przyszłych użytkowników tak bogatą funkcjonalnie wersję Comarch CDN XL. Jestem przekonany, że korzyści wynikające z wykorzystania najnowszej odsłony naszego systemu, takie jak jeszcze bardziej profesjonalna obsługa klienta, szybsza reakcja na sytuację w firmie, czy skuteczniejsze podejmowanie decyzji przełożą się na konkretne efekty biznesowe u naszych klientów – mówi Tomasz Rutkowski – Product Manager Comarch CDN XL.

Więcej informacji na temat nowości można znaleźć na stronie internetowej.