5 października br. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 44 studentów studiów stacjonarnych rozpoczęło naukę w ramach nowego przedmiotu „Business Intelligence w praktyce zarządzania z wykorzystaniem Comarch Business Intelligence”.

Opiekunem przedmiotu jest dr Janusz Nesterak, który prowadzi teoretyczną część zajęć. Część praktyczna realizowana jest przez specjalistów Comarch, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych klasy ERP od Comarch. Wykorzystanie systemów informatycznych i wiedzy specjalistów Comarch w kształceniu uniwersyteckim pozwoli wzmocnić praktyczny wymiar edukacji oraz dostosować program nauczania do aktualnych potrzeb biznesu.–  Dzięki znajomości i umiejętności obsługi oprogramowania Comarch, wartość studenta dla potencjalnego pracodawcy będzie wyższa niż kolegi, który nie posiada takich kompetencji. Zapewni mu to łatwiejszy start na rynku pracy, ułatwi znalezienie pracy oraz wynegocjowania lepszego wynagrodzenia. Comarch oraz wszystkie inne przedsiębiorstwa kładą coraz większy nacisk na zatrudnianie ludzi posiadających nie tylko ogólną wiedzę teoretyczną, ale także konkretne, tj. praktyczne umiejętności i doświadczenie. Taką konkretną wiedzą jest umiejętność posługiwania się Comarch Business Intelligence – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch, dyrektor Sektora ERP.

Zajęcia odbywać się będą w laboratorium UEK, specjalnie na ten cel wyposażonym w oprogramowanie Comarch. Ostatnie zajęcia, podczas których zaliczenie przedmiotu zwieńczone zostanie wydaniem studentom specjalnego certyfikatu Comarch, odbędą się w siedzibie Comarch. Przedmiot objęty został punktacją ECTS.

Czytaj więcej >>