Na rynku została udostępniona najnowsza wersja systemu Comarch ERP Altum 5.5. Rozwiązanie, będące najmłodszym, a jednocześnie najbardziej innowacyjnym systemem klasy ERP w ofercie Comarch, konsekwentnie umacnia swoją pozycję rynkową. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku dynamika sprzedaży Comarch ERP Altum przekroczyła 91 proc., w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011.

 

Nowości wprowadzone w wersji 5.5 odzwierciedlają wszechstronny rozwój platformy Comarch ERP Altum, zarówno w kierunku wzbogacania jej o nowe funkcje, jak i „uzbrojenia” systemu w kolejne możliwości technologiczne, wpływające na jego ponadprzeciętną elastyczność.

Wśród nowych funkcji handlowo-logistycznych wymienić warto obsługę różnego rodzaju opakowań oraz ich pełen monitoring, czy możliwość seryjnego generowania kart artykułów z wykorzystaniem konfiguratora. Comarch ERP Altum wspiera także seryjne generowanie i sprzedaż bonów, będących potężnym narzędziem marketingowym, stającym się coraz częściej wykorzystywaną formą płatności.

Platforma Comarch ERP Altum 5.5 zyskała także nową wersję pracowniczej skrzynki zadań, pozwalającej wykorzystywać dynamiczne wiadomości do komunikacji z pracownikami. Wiadomości takie mają w pełni definiowalny wygląd, mogą także wymagać interakcji – podane przez użytkownika dane są następnie przetwarzane w procesach biznesowych, zgodnie ze zdefiniowaną ścieżką. Lista gotowych, udostępnianych klientom procesów, poszerzona została m.in. o procesy związane z aktualizacja kursów walutowych, zarządzaniem reklamacjami czy optymalizacją normatywów magazynowych.

Obszar analityczno-raportowy zyskał m.in. możliwość prowadzenia wielopoziomowych analiz kosztów zgodnie z definiowanymi przez użytkownika kluczami podziałowymi (alokacja kosztów). Rozszerzono paletę dostępnych w narzędziu danych statystycznych GUS. Udostępniono także nowy kanał dystrybucji raportów i analiz – mogą one być prowadzone na urządzeniach mobilnych wyposażonych w platformę Android, z wykorzystaniem aplikacji Comarch ERP Mobilny BI.

Istotną zmianą techniczną jest ułatwienie instalacji nowych wersji systemu Comarch ERP Altum. Dzięki wykorzystaniu narzędzia Comarch ERP Update Agent administrator systemu jest na bieżąco informowany o dostępności nowych wersji, a ich instalacja na stacjach roboczych może odbywać się zdalnie i bez potrzeby fizycznego dostępu do stanowisk pracowników.

Comarch ERP Altum był wielokrotnie nagradzany za innowacyjność, m.in. przez Polską Akademię Nauk. Zmiany wprowadzone w nowej wersji to kolejny krok na drodze jego rozwoju.