System Comarch CDN XL, jeden z szerokiej gamy produktów Comarch ERP, w znaczący sposób podniósł konkurencyjność oraz pozwolił na obsłużenie wszystkich procesów związanych z gwałtownym rozwojem międzynarodowego producenta pasz i koncentratów – firmy Dossche.

Po kilku latach intensywnej pracy w oparciu o zintegrowany system klasy ERP – Comarch CDN XL, Dossche wskazuje na realne korzyści płynące z wdrożenia rozwiązania, które zoptymalizowało procesy biznesowe czterech polskich zakładów produkcyjnych międzynarodowego koncernu Dossche oraz przyczyniło się do ekspansji biznesowej przedsiębiorstwa.

– Z perspektywy czasu możemy śmiało stwierdzić, iż wdrożenie oraz użytkowanie systemu Comarch CDN XL ma duży wpływ na poprawę konkurencyjności firmy poprzez usprawnienie procesów biznesowych oraz optymalizację zatrudnienia – mówi Koen Lambert, dyrektor finansowy Dossche Sp. z o.o. – Przykładem potwierdzającym ten fakt jest kilkudziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży od chwili wdrożenia systemu Comarch CDN XL. Niniejszy wzrost wiąże się bezpośrednio z kilkudziesięcioprocentowym wzrostem ilości dokumentów generowanych zarówno po stronie przychodowej, jak i rozchodowej. Dzięki zastosowaniu systemu Comarch CDN XL, który pozwolił na znaczną automatyzację procesów, obsługa dodatkowej liczby dokumentów jest możliwa przy zachowaniu niezmienionej liczby pracowników administracyjnych – dodaje Koen Lambert.

Na przełomie roku 2008 oraz 2009 w firmie Dossche trwały prace związane z analizą potrzeb oraz wymagań klienta, a następnie z wdrożeniem systemu Comarch CDN XL w zakresie modułów: Sprzedaż, Zamówienia, Księgowość, Środki Trwałe oraz Business Intelligence.

Wdrożenie umożliwiło Dossche natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz w znaczący sposób podniosło jakość, szybkość oraz komfort bieżącej pracy operacyjnej.

Moduł Business Intelligence umożliwił bieżące analizowanie wyników finansowych firmy, analizę kosztów oraz analizę efektywności sprzedaży poszczególnych przedstawicieli handlowych. Funkcjonalność subskrypcji stała się podstawowym narzędziem systemu informacji belgijskiej centrali firmy oraz zarządu. W sposób znaczący skróciła czas przepływu danych biznesowych. Wykorzystanie modułu Zamówień umożliwiło składanie zamówień sprzedaży w systemie. Dokonują ich bezpośrednio przedstawiciele handlowi, używający połączenia terminalowego via modem telefonii komórkowej. W rezultacie znacząco skrócono czas planowania produkcji oraz zredukowano nakłady pracy poświęcane na obsługę zamówień od klientów. Zastosowanie funkcjonalności procesów pozwoliło na zdefiniowanie rozbudowanego, wielostopniowego procesu zatwierdzania dokumentów Zamówień Zakupu oraz Faktur Zakupu. Całkowicie wyeliminowało papierowe wersje dokumentów biorących udział w procesie oraz w sposób znaczący umożliwiło skrócenie czasu potrzebnego na zatwierdzenie poszczególnych dokumentów.

Dalsze plany współpracy pomiędzy Dossche a Comarch zakładają rozbudowę funkcjonalności zamówień zakupu w zakresie planowania zakupów, obsługi kontraktów na zakup surowców, szczegółowego raportowania dotyczącego planowania zakupów oraz integracji z zewnętrznym systemem do opracowywania receptur wyrobów gotowych.

Dossche Sp. z o. o. jest czołowym producentem najwyższej jakości pasz oraz koncentratów dla przemysłu rolnego. Firma ma cztery zakłady produkcyjne w Polsce, zatrudnia kilkuset pracowników na terenie kraju oraz jest częścią międzynarodowego koncernu mającego siedzibę w Belgii.