Z końcem kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Krzysztof Faber, starosta nowotarski oraz Joanna Długa i Wojciech Czerepak, reprezentujący firmę Comarch. W trakcie spotkania wręczone zostały certyfikaty potwierdzające znajomość oprogramowania Comarch ERP Optima, a najbieglej posługująca się nim uczennica otrzymała nagrodę specjalną od Comarch – nowoczesny tablet.

– Jestem zadowolony z nagrodzenia naszej młodzieży w wymierny sposób, mam na myśli otrzymanie przez nich certyfikatów potwierdzających umiejętność obsługi programu Comarch ERP Optima. Mam nadzieję, iż pomoże im to zaistnieć na rynku pracy, a dla niektórych będą bodźcem do dalszej pracy i zdobywania kolejnych etapów edukacji. Chciałbym podziękować firmie Comarch za otwartość, zaangażowanie i przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, iż w przyszłości wspólnie z Comarch będziemy poszerzać i realizować wspólne projekty, na które już mam pomysły – mówi Pan Marcin Panczakiewicz, nauczyciel w ZSE w Nowym Targu.

Bardzo cenimy sobie współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, w którym od ponad 10 lat uczniowie sukcesywnie przygotowywani są do końcowego egzaminu zawodowego w oparciu o oprogramowanie Comarch ERP Optima. Zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest to jeden z systemów informatycznych, w oparciu o który przeprowadzany jest egzamin zawodowy dla absolwentów techników i szkół policealnych w zawodach technik rachunkowości i technik ekonomista – mówi Joanna Długa, specjalista ds. edukacji w Comarch.

Podczas uroczystości, w przemówieniu skierowanym do abiturientów, dyrektor ZSE w Nowym Targu – Marta Sokołowska, podkreśliła wartość wykształcenia, konieczność inwestowania we własny rozwój oraz wielkie zaangażowanie w wolontariat, który stał się wizytówką szkoły.

www.Edukacja.Comarch.pl