Rośnie popularność Comarch OPT!MA wśród zakładów budżetowych na terenie całej Polski. Program doskonale wpasowuje się w specyfikę tych jednostek. Zarówno zakłady budżetowe komunalne, jak i jednostki działające na zasadach wolnorynkowych widzą w Comarch OPT!MA narzędzie dostosowane do ich potrzeb i wymagań formalnych.

Różnorodny przekrój działalności przedsiębiorstw, pracujących z Comarch OPT!MA, pokazuje elastyczność tego programu. Wspiera on prowadzenie firm handlowo-usługowych, zakładów budżetowych, jednostek oświatowych, instytucji kulturalnych czy nawet branżę medyczną. Comarch OPT!MA może być dostosowany nie tylko do specyfiki branży, w której działa jego użytkownik, ale przede wszystkim do potrzeb osoby pracującej z programem.

- Przedstawiciele zakładów budżetowych, pracujący z Comarch OPT!MA, wśród zalet programu wskazują na jego prostotę, łatwość w obsłudze i dobrą pomoc kontekstową. Comarch OPT!MA umożliwia również wymianę danych z programami zewnętrznymi, a sama aplikacja zapewnia stabilność programu i baz danych. Nie bez znaczenia pozostaje również Asysta zapewniająca zgodność systemu z bieżącymi przepisami prawa polskiego i unijnego oraz szybkie dostosowanie programu do zmian zachodzących w otoczeniu prawno-ekonomicznym – wymienia Stanisław Ordon, Konsultant Comarch OPT!MA.

Wśród zakładów budżetowych, korzystających z programu Comarch OPT!MA, znajdują się m.in. takie instytucje jak Wojewódzki Insepektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji w Warszawie, Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim oraz Gminny Zakład Eksploatacji Obiektów Komunalnych w Wielkiej Wsi.