„Małopolski Transfer Technologii Informatycznych – modelowy program wymiany kompetencji w zakresie zarządzania firmą oraz wspierających ją  systemów informatycznych” to projekt realizowany we współpracy z  Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, w ramach którego firma Comarch przyjęła na trzymiesięczny staż pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. Pierwsi stażyści rozpoczęli pracę w Comarch już w lipcu tego roku.

Celem projektu realizowanego w latach 2011-2012 jest wymiana doświadczeń i wiedzy w obszarach zarządzania przedsiębiorstwami oraz systemów informatycznych wspierających ten proces między kadrami przedsiębiorstw a kadrami naukowymi szkół wyższych działającymi na terenie Małopolski.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Mamy nadzieję, że realizacja projektu z jednej strony przyczyni się do nabycia doświadczenia biznesowego przez pracowników naukowych uczelni, a z drugiej – podniesie innowacyjność i konkurencyjność Comarch, przyspieszając tym samym transfer wiedzy i wzajemnych kompetencji oraz wzmacniając dotychczasowe powiązania uczelni z sektorem gospodarki – mówi Joanna Długa, specjalista ds. edukacji w Sektorze ERP firmy Comarch.

– Z dużym entuzjazmem przyjąłem informację o możliwości współpracy z firmą Comarch w ramach projektu „Małopolski Transfer Technologii Informatycznych”. Dla pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni jest to bowiem wyjątkowa okazja do poszerzenia swojej wiedzy oraz nabycia nowych doświadczeń praktycznych. Inicjatywy tego typu w przyszłości przyczynią się do wzrostu wykorzystania potencjału naukowego całego środowiska akademickiego – mówi dr Krzysztof Kapera, adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jeden z uczestników stażu w Comarch.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji >>