Comarch, wspólnie z polskim oddziałem firmy IBM, opracował dla przedsiębiorców ofertę finansowania kompletnych inwestycji informatycznych. Comarch Financing ułatwia firmom rozbudowę własnej infrastruktury IT i zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania IT oraz usług wdrożeniowych.

Finansowanie w ramach Comarch Financing, umożliwia polskim firmom kompleksową realizację projektu IT i udzielane  jest obecnie na  korzystniejszych warunkach niż dotychczas. Obniżone zostało oprocentowanie na sprzęt od wszystkich producentów: m.in.: np. Lenovo, Dell, HP, EMC, który  wchodzi w skład planowanych inwestycji. Minimalna kwota pożyczki, o jaką mogą wnioskować przedsiębiorcy to 30 tys. złotych, a umowa kredytowa podpisywana jest  na okres od 12 do 60 miesięcy.

Comarch Financing jest elastycznym i bardziej ekonomicznym sposobem finansowania inwestycji w kompletną infrastrukturę IT, przy zachowaniu płynności finansowej firmy. Dodatkowo uproszczone zostały formalności związane z zawarciem umowy finansowania i przy transakcji do 500 tys. złotych wymagane są jedynie dokumenty zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat za ostanie dwa lata podatkowe. Na podstawie zgromadzonych informacji badana jest wierzytelność oraz kondycja finansowa firmy, a następnie podejmowana jest decyzja o przyznaniu pożyczki. Finalnie przedsiębiorca podpisuje tylko jedną umowę, obejmującą wszystkie koszty związane z projektem IT.

Usługi finansowania uzupełniają ofertę produktów Comarch ERP, które umożliwiają rozwój biznesu. Instrument Comarch Financing daje firmom możliwość finansowania wszelkich kosztów inwestycji IT. Przedsiębiorcy mogą opłacić zarówno zakup nowego sprzętu IT, jak i refinansować już zapłacone faktury. Ponadto uniwersalność oferty pozwala dostosować warunki finansowania do indywidualnych potrzeb klienta. W ramach udzielonej pożyczki przedsiębiorca może pokryć koszty kompleksowej inwestycji, czyli zakupu sprzętu, systemu IT oraz wdrożenia lub też sfinansować tylko jedną część projektu, a uwolnione fundusze własne przeznaczyć na kolejne inwestycje  tłumaczy Joanna Dominiak, kierownik Finansowania Comarch ERP.

 Więcej informacji o Comarch Financing znajduje się na stronie: comarch.pl/erp/finansowanie/comarch-financing/