Comarch udostępnił nową, liczącą 149 nowych funkcjonalności, najpopularniejszą w swojej ofercie wersję systemu Comarch ERP Optima. Z rozwiązania tego korzysta ponad 60 000 polskich przedsiębiorstw. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 roku jego sprzedaż rok do roku wzrosła o 22%, z czego sprzedaż Comarch ERP Optima w modelu usługowym wzrosła o 34%.

Comarch ERP Optima gotowa na zmiany w podatkach
Debiutująca na rynku, najnowsza wersja Comarch ERP Optima 2015.0.1. jest dostosowana do przewidywanych zmian w przepisach. Umożliwiliśmy dołączenie załączników CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A do deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 21 składanej za rok 2014. Dla deklaracji PIT-11 w wersji 20 został dodany załącznik PIT-R.

Jak zaznacza Tomasz Homel, dyrektor Business Unit MSP Comarch SA: – W związku z planowanymi zmianami przepisów obligującymi firmy do korzystania z e-deklaracji, pracujemy nad uzupełnieniem deklaracji o nowe załączniki. Pojawią się one w uaktualnieniu do obecnej wersji już w grudniu tego roku.

– Ponadto, w związku z planowanymi zmianami przepisów obligującymi firmy do korzystania z e-Deklaracji, pracujemy nad uzupełnieniem deklaracji o nowe załączniki. Kolejne PIT-D i PIT-2K pojawią się w uaktualnieniu do obecnej wersji już w grudniu tego roku – dodaje Tomasz Homel.

W nowej wersji Comarch ERP Optima poprawiono ergonomię systemu i rozwinięto funkcjonalność realizując potrzeby zgłaszane przez użytkowników.

Dzięki rozpoczętej przez Comarch współpracy z Krajowym Rejestrem Długów, program Comarch ERP Optima umożliwia sprawdzenie m.in.: czy kontrahent znajduje się liście dłużników w KRD, poznanie szczegółów dotyczących zgłoszonych płatności, założenie na kontrahenta monitoringu, czyli automatycznej informacji dotyczącej zmian w jego zadłużeniu.

Comarch planuje webinariu z zakresu zamian podatkowych i ich obsługi w systemach Comarch ERP.


Nowości Comarch ERP Optima 2015.0.1
Wśród nowych funkcjonalności Comarch ERP Optima 2015.0.1. znalazło się:

 • Usprawnienie procesu fakturowania poprzez umożliwienie automatycznego generowania dokumentów rozchodowych dla składników usługi złożonej, w momencie przekształcania Faktury Sprzedaży/ Paragonu do dokumentów magazynowych.
 • Stworzenie nowych możliwości przekształcania dokumentów: Faktury Zakupu do Faktury Sprzedaży oraz Rezerwacji Odbiorcy do Przesunięcia Międzymagazynowego lub Rozchodu Wewnętrznego.
 • Możliwość bezpośredniego dodawania załączników do karty towaru. 
 • W module CRM rozbudowany został mechanizm generowania faktur cyklicznych o automatyczne generowanie faktur bez ingerencji operatora z możliwością wysyłania tych faktur przez e-mail oraz tworzenie wzorców faktur cyklicznych dla innych podmiotów niż kontrahenci.
 • Wprowadzona została funkcjonalność automatycznego generowania dokumentu księgowego kompensaty w momencie rozliczania dekretów dla dwóch różnych kont księgowych.
 • Umożliwione zostało podpięcie rachunku bankowego z zaimportowanego wyciągu na kartę kontrahenta wskazanego na zapisie kasowym/bankowym.
 • Wprowadzono pełną ewidencję potrąceń komorniczych dla pracowników etatowych i zleceniobiorców oraz możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników. 
 • Umożliwiono naliczanie dopłaty za godziny nocne przy zastosowaniu normy określonej w art. 130 Kodeksu Pracy oraz ustawienie niestandardowych parametrów dotyczących naliczania dopłaty za pracę w nocy dla wybranych kalendarzy.
 • Rozbudowano mechanizm dodawania kolumn na listach, umożliwiając warunkowe formatowanie wyświetlanych wartości: kolor i styl czcionki, format wartości liczbowych i daty.

Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integracje z ERP 2.0:

 • Umożliwiono aktualizację danych kontrahenta zmienionych na urządzeniu mobilnym. Podczas synchronizacji na urządzeniu mobilnym dane wczytywane są do Comarch ERP Optima.
 • Ułatwioną dodawanie danych binarnych na kartę towaru upraszczając dodawanie nowych artykułów do  Comarch ERP e-Sklep lub portalu wszystko.pl.

W module Analizy BI Comarch ERP Optima rozbudowano:

 • Funkcjonalność raportów kontekstowych, m. in.: pojawiły się nowe konteksty oraz ułatwiono uruchamianie analiz na aktywnej bazie firmowej używanej w Comarch ERP Optima.
 • Funkcjonalność subskrypcji poprzez umożliwienie odkładania raportów na dysk lokalny oraz przypisywania indywidualnych baz firmowych do zewnętrznych adresów e-mail.


Nowości i ulepszenia w Comarch ERP Optima 2015.0.1

Prezentacja kluczowych nowości