e-Sprawozdania Finansowe dla spółek giełdowych w aplikacji Comarch e-Sprawozdania

Ministerstwo Finansów udostępniło kolejną strukturę elektronicznych sprawozdań finansowych, która dotyczy emitentów papierów wartościowych, sporządzających sprawozdanie finansowe wg. Polskich Zasad Rachunkowości. Nowa struktura logiczna ma nieco inną budowę niż pozostałe – składa się z dwóch elementów: wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz załączników. Dlaczego?

Aby to wyjaśnić, wcześniej przypomnijmy, iż emitent o którym mówimy, poza nowym obowiązkiem składania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej do KRS, musi swoje sprawozdanie finansowe (oraz inne wymagane dokumenty) jak dotychczas, przesłać do KNF wypełniając specjalne, elektroniczne formularze w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI).

Kup teraz: Program Comarch e-Sprawozdania dle emitentów

Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z KNF postanowiły, iż zostanie stworzona nowa struktura logiczna e-Sprawozdań Finansowych, do której będą mogły być przeniesione raporty ESPI w formacie PDF. Tym sposobem po przesłaniu takiego e-Sprawozdania (zawierającego raporty ESPI) do KRS, obowiązek przesłania elektronicznego sprawozdania finansowego zostanie spełniony. Dzięki temu emitenci nie będą musieli przeprowadzać podwójnie procesu tworzenia sprawozdania w dwóch różnych systemach - pierwszego dla celów raportowania okresowego do KNF i drugiego dla celów złożenia sprawozdania finansowego do KRS.

Comarch udostępnia w aplikacji e-Sprawozdania funkcjonalność, która pozwoli spółkom giełdowym obsłużyć nową formułę. Będzie ona dostępna od 17 kwietnia 2019r.

Podsumowując: nowa struktura XML, zakłada możliwość wykorzystania formularzy ESPI poprzez włączenie ich w formacie PDF do elektronicznego sprawozdania finansowego. Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu przekazywania przez emitentów raportów zawierających sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (PZR) znajduje się na stronie:

https://www.knf.gov.pl/

Comarch jako jedna z pierwszych firm informatycznych udostępniła aplikację do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Narzędzie jest kompatybilne zarówno z systemami Comarch ERP, jak i umożliwia współpracę z oprogramowaniem firm trzecich. Z programu Comarch e-Sprawozdania korzysta już prawie 10 tys. firm.