W listopadzie 2010 roku do projektu współpracy edukacyjnej przystąpił Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W ramach projektu firma Comarch bezpłatnie udostępniła uczelni szkolenia e-learningowe z zakresu Comarch OPT!MA oraz system do prowadzenia zajęć praktycznych.

Szkolenia e-learning z zakresu Comarch OPT!MA – programu do zarządzania i księgowości w małych firmach – kierowane są do studentów i pracowników naukowych chcących poszerzyć swoje umiejętności o obsługę systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Szkolenia podzielone są tematycznie. Umożliwiają naukę modułów księgowych i sprzedażowych. Całkowicie bezpłatna inicjatywa ma charakter dwuetapowy: szkolenie oraz egzamin. Po zakończeniu nauki, każdy uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu online, którego zwieńczeniem jest certyfikat poświadczający znajomość oprogramowania Comarch OPT!MA.

– Współpracując z uczelniami na płaszczyźnie dydaktycznej, dążymy do wyposażania studentów w kompetencje przydatne na rynku pracy. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to już trzecia uczelnia, z którą Comarch podjął współpracę w ramach edukacji zdalnej. Wcześniej do projektu przystąpił Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Do współpracy zapraszamy także inne uczelnie zainteresowane projektem – mówi Joanna Długa, specjalista ds. edukacji w Sektorze ERP firmy Comarch.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to nowoczesna placówka naukowa o ugruntowanym wizerunku i marce oraz podmiot trwale osadzony w krajowej i międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej. W ramach stałego doskonalenia jakości dydaktyki, traktowanego jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju uczelni, od wielu lat z powodzeniem wprowadza i wykorzystuje nowoczesne formy wspierania procesów dydaktycznych.

– Współpraca z firmą Comarch wpisuje się w istotny nurt naszych działań w tym obszarze, polegający na stwarzaniu możliwości pozyskiwania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi nowoczesnych aplikacji i systemów biznesowych. Naszym celem jest zbudowanie oferty obejmującej dostęp do najnowszych rozwiązań informatycznych oferowanych przez liderów rynku IT w Polsce i na świecie, udostępnianej w atrakcyjnej formie szkoleń e-learningowych. Jakość i sukces komercyjny produktów informatycznych firmy Comarch pozwalają nam liczyć na duże zainteresowanie przygotowaną ofertą szkoleń oraz trwałą, owocną współpracę w przyszłości – dr Andrzej Niesler, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Informacja na temat projektu widnieje już na stronach internetowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej Comarch można znaleźć na stronie: www.Edukacja.Comarch.pl.