Z początkiem października br. do  projektu współpracy edukacyjnej w ramach szkoleń e-learning Comarch OPT!MA przystąpiła kolejna uczelnia wyższa. Tym razem firma Comarch SA bezpłatnie udostępniła szkolenia studentom Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Projekt szkoleń e-learningowych z zakresu Comarch OPT!MA – programu do zarządzania i księgowości w małych firmach – ma na celu popularyzację umiejętności obsługi sprzedaży i księgowości. Całkowicie bezpłatna inicjatywa ma charakter dwuetapowy: szkolenie oraz egzamin. Po zakończeniu nauki, każdy uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu on-line. Zdany egzamin zostanie zwieńczony wydaniem certyfikatu poświadczającego znajomość oprogramowania Comarch OPT!MA.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego to już druga jednostka uczelniana, z którą Comarch podjął współpracę w ramach edukacji zdalnej. Jako pierwszy do tego projektu przystąpił Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania środowiska akademickiego kooperacją z naszą firmą na takiej płaszczyźnie. Jako czołowy producent oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem i największy polski dostawca na  rynku ERP w Polsce – Comarch od lat wspiera działalność edukacyjną. Współpraca z uczelniami wyższymi umożliwiająca przekazanie studentom praktycznych umiejętności biznesowych przydatnych na trudnym rynku pracy, jest dla nas bardzo istotna – mówi Ryszard Stawarz, Dyrektor Konsultingu ERP Polska.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług już od dwóch lat współpracuje z firmą Comarch. Oprogramowanie Comarch OPT!MA wykorzystujemy w ramach zajęć dydaktycznych z obszaru zastosowań narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie. Dzięki tej kooperacji proces nauczania zmienił się w sposób zasadniczy. Studenci mogą zdalnie pogłębiać swoją wiedzę z zakresu zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, co stanowi znakomite uzupełnienie zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej. Warta odnotowania jest także możliwość przystąpienia uczestników szkolenia do egzaminu i otrzymania certyfikatu poświadczającego znajomość obsługi nowoczesnego systemu klasy ERP – mówi Marcin Chojnowski, WZiEU Uniwersytet Szczeciński.

Informacja zachęcająca do udziału w Projekcie jest już dostępna na stronach internetowych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do projektu serdecznie zapraszamy także inne uczelnie prowadzące naukę w trybie e-learning.

Kontakt: edukacja.erp@comarch.pl
Tel.: (012) 687 75 11
www.edukacja.comarch.pl