7 grudnia 2011 roku w siedzibie firmy Comarch w Krakowie odbyła się Gala Kształcenia Zawodowego organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Gala stanowiła oficjalne podsumowanie konkursu „Mam zawód. Mam fantazję”, rozpisanego wśród uczniów 255 szkół z całego województwa.

Zadaniem uczestników konkursu „Mam zawód. Mam fantazję” była prezentacja tajników wybranego zawodu w kontekście zajęć prowadzonych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Malopolsce” lub współpracy z działającymi na rynku firmami.

Podczas gali odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu i wyróżnionym. Nagrody wręczali Roman Ciepiela, wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Teresa Starmach, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego, Grzegorz Baran, małopolski wicekurator Oświaty oraz Zbigniew Rymarczyk wiceprezes Comarch, dyrektor Sektora ERP, który w roli gospodarza gali powitał wszystkich gości oraz podkreślił znaczenie współpracy szkół z przedsiębiorstwami.

Oprócz licznego grona młodzieży i kadry dydaktycznej w gali wzięli także udział radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, reprezentanci szkół średnich, przedstawiciele szkół wyższych, przedstawicieli władz powiatów oraz przedsiębiorcy.

Podczas gali uhonorowani zostali także przedstawiciele szkół wyższych i przedsiębiorcy, w tym firma Comarch, którzy – pracując w zespołach branżowych – włączyli się w modernizację kształcenia zawodowego w Małopolsce.

– Mamy nadzieję, że nasz udział w spotkaniach branżowych, przyczyni się do ściślejszego powiązania kształcenia z potrzebami i oczekiwaniami rynku pracy, wyeliminowania luk kompetencyjnych oraz lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. W tym celu od lat organizujemy też inne projekty edukacyjne kierowane nie tylko do uczniów i szkół o profilu informatycznym, ale także do szkół kształcących młodzież w takich zawodach jak np. technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec czy technik logistyk – mówi Joanna Długa, specjalista ds. edukacji w Comarch.

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” to największy wojewódzki projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest realizowany we wszystkich powiatach regionu. Z finansowanych z jego ramach kursów i szkoleń dających możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych skorzysta prawie 37 tysięcy uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych. Działania w ramach projektu prowadzone będą do roku 2014.