Systemy pozwalające robić skomplikowane analizy danych coraz chętniej są wykorzystywane przez małe i średnie firmy. Rozwiązania te usprawniają zarządzanie, pozwalają optymalizować koszty i błyskawicznie reagować na działania konkurencji – przeczytamy w Rzeczpospolitej.

Business Intelligence, czyli aplikacje do analiz biznesowych, pomagają przy budowaniu strategii, w analizie rentowności działań czy przy podejmowaniu codziennych decyzji, a wśród firm sektora MSP rośnie świadomość, że trudno dziś bezpiecznie prowadzić biznes, nie analizując danych i podejmując decyzje jedynie na podstawie intuicji czy ręcznych kalkulacji.

– Firma Buwar wskazuje, że dzięki możliwościom wnikliwej analizy danych jej sprzedaż wzrosła o 20 proc. W przedsiębiorstwie Tropoil, m.in. dzięki wdrożeniu BI, pracownicy – zależnie od stanowiska – zaoszczędzają od 10 do 30 proc. czasu operacyjnego – mówi Edyta Kózek, Konsultant Centrum Rozwoju Biznesu Comarch ERP.

Specjalistyczne oprogramowanie zamiast ręcznych kalkulacji, Barbara Mejssner, Rzeczpospolita, 29.06.2010

Przeczytaj cały artykuł.

Rozwiązania Comarch Business Intelligence.