Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie plików JPK_VAT. Do 7 sierpnia przedsiębiorcy mogą zgłaszać propozycje zmian technicznych i merytorycznych w schemie JPK_VAT, jakie ich zdaniem resort powinien wprowadzić.

Ministerstwo Finansów planuje rozbudować zakres informacji o transakcjach, które wprowadzane są do bazy danych m.in. o termin i sposób płatności czy datę sprzedaży oraz kod kraju kontrahenta, a także rozważa możliwość zastąpienia deklaracji VAT-7 przez nieco bardziej rozbudowane JPK_VAT. Dodatkowo urzędnicy chcą usprawnić technicznie proces generowania oraz przesyłania plików za pomocą interfejsu komunikacji, który znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów

Z uwagi na fakt, że to przedsiębiorcy najlepiej znają własne systemy IT finansowo-księgowe oraz kwestie związane z generowaniem i przesyłaniem plików JPK_VAT, w ramach konsultacji podatkowych chciałbym zebrać możliwie dużo konstruktywnych wniosków zmierzających do ulepszenia i  wzbogacenia schemy JPK_VAT, a być może również i do zastąpienia przez obowiązek wysyłania plików JPK_VAT obowiązku przesyłania deklaracji VAT-7 czytamy w zawiadomieniu o rozpoczęciu konsultacji podatkowych, jakie Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów skierował do przedsiębiorców.

Więcej ale szybciej

Pliki JPK_VAT zawierają dane o fakturach za transakcje zrealizowane w danym miesiącu. Są one użyteczne zarówno dla organów podatkowych, ponieważ umożliwiają skuteczną i szybką analizę, jak i przedsiębiorców, którzy, przykładowo, w łatwy sposób mogą przeprowadzić audyt wewnętrzny i zweryfikować, czy faktury zakupowe zostały rozliczone prawidłowo. Ministerstwo proponuje rozbudować te schematy pliku JPK_VAT o dodatkowe pozycje: data sprzedaży, odrębne pole na kod kraju, w którym znajduje się siedziba kraju oraz odrębne pole na prefiks numeru NIP kontrahenta. Dodatkowo resort finansów rozważa wprowadzenie obowiązku wpisywania informacji o terminie płatności oraz oznaczaniu rodzaju transakcji. Urzędnicy tłumaczą, że bardziej szczegółowy schemat JPK_VAT usprawni kontrole, a tym samym pozwoli np. na przyspieszenie czynności przy weryfikacji zasadności zwrotu nadwyżki naliczonego podatku VAT.

Deklaracja VAT-7 przejdzie do lamusa?

Obecnie przedsiębiorcy muszą udostępniać organom podatkowym nie tylko pliki JPK_VAT ale również deklaracje VAT-7. Ministerstwo Finansów rozważa likwidację obowiązku przesyłania deklaracji VAT-7 i zastąpienie go  obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. W tym celu należałoby rozszerzyć zakres danych zawartych w pliku JPK o informacje wykraczające poza ewidencję VAT, m.in. kwotę podatku naliczonego z przeniesienia, czy sposób zwrotu nadwyżki podatku naliczonego.

Zastąpienie deklaracji VAT-7 przez nieco bardziej rozbudowane JPK_VAT oznacza rewolucję formalną, która będzie wymagała zmiany szeregu przepisów podatkowych. Wprawdzie obecne istnienie obok siebie VAT-7 i JPK oznacza, że przedsiębiorstwa duplikują przesyłane dane - raz w formie zagregowanej w VAT-7 a raz w formie szczegółowej JPK_VAT. Prowadzi to niekiedy do pomyłek, kiedy np. zostanie skorygowany VAT-7, ale firma zapomni o korekcie JPK_VAT. Jednak zarówno z perspektywy podatników, jak i aparatu skarbowego bazowanie na JPK oznacza operowanie na zestawie danych informatycznych bez posiadania zagregowanej i sformalizowanej podstawy, która obecnie wynika z deklaracji. Wprawdzie informatyzacja procesów podatkowych jest nieuchronna i zmiana hierarchii ważności (przesuwanie akcentów z deklaracji w stronę JPK) będzie następować - sądzę jednak, że bardziej prawdopodobne jest utrzymanie deklaracji jako nakładki agregującej dane wynikające z JPK niż jej całkowite zniknięcie.

Bardzo ważną kwestią w zapowiedziach ministerstwa jest też zmiana schemy JPK_VAT. Dobrze, że MF zapowiada, że weźmie pod uwagę głos podatników i warto wziąć udział w konsultacjach, bo bardziej sensownie ułożony schemat oznacza mniej problemów w późniejszych rozliczeniach. Zwłaszcza, że rozbudowa przekazywanych w JPK_VAT informacji może iść naprawdę bardzo daleko i oznaczać dalsze skomplikowanie systemu JPK, generujące istotne koszty przekonuje Władysław Varga, doradca podatkowy w firmie Taxpoint.

Informatyka w służbie podatków

Resort finansów chce również usprawnić proces generowania, analizy oraz przesyłania plików JPK_VAT. Obecnie generowane są przez systemy informatyczne, które mają funkcjonalność Jednolitego Pliku Kontrolnego i są zgodne z przepisami Ministerstwa Finansów. Przygotowane piki udostępniane są organom podatkowym, co miesiąc, za pomocą zdefiniowanego przez resort interfejsu do komunikacji. Po roku funkcjonowania dotychczasowego rozwiązania widać, że również strona techniczna wymiany danych wymaga pewnych modyfikacji. Urzędnicy m.in. uważają za słuszne wprowadzenie dodatkowych znaczników wersji plików, które określałyby która ze złożonych korekt jest ostateczna. Dodatkowo chcą znaleźć rozwiązanie techniczne, które umożliwiłoby wprowadzanie zmian w deklaracji VAT-7 bez konieczności dokonywania każdorazowo zmian w schemacie JPK_VAT.

Każda zmiana w przepisach podatkowych to dla przedsiębiorców mniejsza lub większa rewolucja. Muszą zapoznać się z nowymi obowiązkami, jakie nakłada na nich ustawodawca. Dlatego szukają porad, wskazówek i gotowych rozwiązań, które odciążą ich od dodatkowych obowiązków. Systemy informatyczne Comarch aktualizowane są na bieżąco, co daje gwarancje i poczucie bezpieczeństwa klientom, że korzystają z usług zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Bacznie obserwujemy plany resortu finansów w kwestiach JPK. Jakiekolwiek zmiany w przepisach natychmiastowo są wprowadzane do oprogramowań księgowych. Podobnie w tym przypadku, zapewniamy, że jako dostawca ERP dostosujemy się do wypracowanego konsensusu pomiędzy przedsiębiorcami a ministerstwem mówi Tomasz Tekieli, projektant systemów Comarch ERP.