Wyzwania stawiane przed systemami typu RIS i PACS, kierunki rozwoju systemu zdalnego monitorowania pacjentów, szpitalny system informatyczny w nowej perspektywie to tematyka sympozjum „Nowe technologie w misji ratowania życia i zdrowia pacjenta – teoria w praktyce”. Spotkanie dedykowane właścicielom, prezesom, dyrektorom administracyjnym, dyrektorom IT, a także lekarzom różnych specjalizacji odbędzie się 26 czerwca 2012 roku w Krakowie. Organizatorem sympozjum jest iMed24, Comarch i ESAPROJEKT.


Wychodząc naprzeciw zmieniającym się standardom obsługi pacjenta iMed24, Comarch i ESAPROJEKT organizują sympozjum poświęcone zagadnieniom informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia.

– Ostatnie miesiące przyniosły zapowiedzi wielu zmian, m.in. obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, czy zmian w zasadach przechowywania oraz zabezpieczania danych pacjentów. Regulacje te nakładają na świadczeniodawców nowe zadania. Ich spełnienie bez informatyzacji placówki będzie wręcz niemożliwe – mówi założyciel i prezes Comarch, profesor Janusz Filipiak.

Uczestnicy sympozjum poznają odpowiedzi na pytania czy system medyczny może być tak naturalny i szybki jak zwykła kartka papieru, oferując przy tym pełną, wymaganą funkcjonalność?

– Przyglądając się dzisiejszym rozwiązaniom dostępnym na rynku wydaje się to niemożliwe. Tymczasem nowe odsłony Optimed24 zaoferują w tym obszarze niemałą rewolucję. Jaką? Odpowiedź na to pytanie poznają uczestnicy sesji, podczas której zostaną zaprezentowane najnowsze koncepcje, a także innowacyjne interfejsy użytkownika Optimed24 – mówi Bartosz Pampuch, dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego iMed24.

Zdaniem wiceprezes iMed24 Ireny Młynarskiej nie można też pomijać rosnącej świadomości pacjentów, którzy uważają za naturalne, iż mają ciągły wgląd w informacje o swoim zdrowiu tak, jak mają wgląd w stan swoich rachunków bankowych w bankowości internetowej czy mobilnej.

– Właściwie dobrane, elastyczne i łatwo konfigurowalne systemy, wspomagające pracę placówki medycznej zarówno w zakresie procesów leczniczych, jak i administracyjnych oraz tych wymuszonych przez legislację, coraz wyraźniej stają się, zatem znaczącym elementem przewagi konkurencyjnej wśród dostawców usług medycznych – mówi Irena Młynarska.

Na zakończenie uczestnicy sympozjum odbędą wizytę w Centrum Medycznym iMed24 oraz w Comarch Data Center.

Uczestnictwo w sympozjum wymaga jedynie potwierdzenia swojej obecności przez rejestrację na www.Sympozjum.Comarch.pl

26 czerwca 2012 Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Comarch Kraków, al. Jana Pawła II 41 e. Rejestracja www.Sympozjum.Comarch.pl

ORGANIZATORZY:

iMed24 należy do Grupy Kapitałowej Comarch i jest dostawcą oprogramowania oraz usług związanych z informatyką dla służby zdrowia.

Comarch jest globalnym dostawcą biznesowych rozwiązań IT obsługujących kompleksowo relacje z klientami i optymalizujących działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Głównym atutem firmy jest głęboka wiedza sektorowa, którą Comarch przekazuje klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych.

Esaprojekt jest jednym z czołowych polskich producentów i dostawców kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora zdrowia. W kwietniu 2012 r. 100 proc. udziałów w firmie zostało przejętych przez Comarch. Wśród klientów Esaprojekt są m.in.: Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Kra¬kowie, SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, Zakład Opieki Zdrowotnej Mini¬sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, SP ZOZ Wojewódzki.