11 stycznia br. w siedzibie Comarch odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji zajęć „Business Intelligence w praktyce zarządzania z wykorzystaniem Comarch Business Intelligence”, zwieńczone wręczeniem certyfikatów studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy zakończyli je z pozytywnym wynikiem.

„Business Intelligence w praktyce zarządzania z wykorzystaniem Comarch Business Intelligence” to nowy typ zajęć uruchomionych w 2012 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Comarch. W semestrze zimowym brało w nich udział 44 studentów studiów stacjonarnych na kierunku „Zarządzanie”. Obecnie trwają przygotowania to drugiej tury zajęć. W semestrze letnim weźmie w nich udział 47 studentów kierunku „Informatyka Stosowana” oraz 19 studentów kierunku „Analityka Gospodarcza”. Łącznie utworzone zostaną trzy grupy laboratoryjne. Opiekunem merytorycznym przedmiotu jest dr Janusz Nesterak z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, który prowadzi teoretyczną część zajęć.

– Przedsiębiorstwa, chcąc być konkurencyjne na rynku, muszą nadążać za trendami występującymi w systemie zarządzania. Controlling jest uznawany w środowiskach menedżerskich za ten instrument zarządzania, który jest aktualny zarówno w okresie prosperity, jak i kryzysu. Controlling zapewnia optymalizację procesów biznesowych zachodzących w firmie. Procesy te przyczyniają się w bezpośredni sposób do ograniczenia kosztów, co przekłada się z kolei na poprawę wyniku ekonomicznego firmy. Podejmowanie decyzji zarządczych nie jest obecnie możliwe bez systemów informatycznych. I nie chodzi już dzisiaj wyłącznie o systemy klasy ERP, lecz o rozwiązania Business Intelligence. Decyzje biznesowe są podejmowane na podstawie rosnącej liczby danych, a procesy stają się wydajniejsze dzięki lepszej ich analizie. Oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach informatycznych służy każdej firmie, niezależnie od jej wielkości czy branży. Dzięki współpracy z firmą Comarch studenci naszego Uniwersytetu mają możliwość praktycznej weryfikacji poznanych w murach uczelni informacji teoretycznych. Znakomicie uzupełnia to ich wykształcenie i rozwija praktyczne umiejętności – mówi dr Janusz Nesterak.

Część praktyczna realizowana jest przez specjalistów Comarch, z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych klasy ERP od Comarch. Wykorzystanie systemów informatycznych i wiedzy specjalistów Comarch w kształceniu uniwersyteckim pozwoli wzmocnić praktyczny wymiar edukacji oraz dostosować program nauczania do aktualnych potrzeb biznesu.

Tego rodzaju inicjatywy są ciekawym doświadczeniem, jak również korzyścią dla wszystkich stron biorących udział w wydarzeniu. Studenci mają lepszy start w przyszłość poprzez możliwość praktykowania zdobytej wiedzy na „żywych” systemach działających w tysiącach firm na świecie oraz potwierdzenia umiejętności nie tylko oceną, ale także certyfikatem znajomości systemów Comarch. Uczelnia dostaje dostęp do najnowocześniejszych systemów, know-how pracowników Comarch przekazywany podczas zajęć, jak również sugestie przy kształtowaniu programu nauczania. Na końcu Comarch, który może się pochwalić swoimi osiągnięciami oraz pozostać w pamięci studentów, pomagając im w przyszłości wybrać właściwe systemy do ich pracy. Mam nadzieję, że powstanie więcej takich inicjatyw na polskich uczelniach, dzięki czemu przyszli absolwenci znajdą łatwiej pracę – mówi Łukasz Nowicki, dyrektor wdrożeń systemów Business Intelligence w firmie Comarch.

W semestrze letnim, podobnie jak w pierwszej edycji, zajęcia odbywać się będą w laboratorium UEK, specjalnie na ten cel wyposażonym w oprogramowanie Comarch. Ostatnie zajęcia, podczas których odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów Comarch, odbędą się w siedzibie Comarch. Przedmiot objęty został punktacją ECTS.

Czytaj więcej >>