Kredyt bankowy, leasing, wsparcie unijne, a także pomoc instytucji finansowych współpracujących z dostawcami IT – o sposobach finansowania inwestycji IT pisze Businessmen.pl. Magazyn podkreśla, że to rodzaj inwestycji informatycznych decyduje o sposobie ich finansowania.

Od kilku lat coraz bardziej popularnym instrumentem finansowania inwestycji przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce jest leasing. Udział sektora IT w polskim rynku leasingu ruchomości wynosi 2,2 proc., a jego wartość – prawie 467 mln zł.

Z Europejskim Funduszem Leasingowym współpracuje Comarch, oferując Leasing ERP Comarch 106 proc. – Całkowity koszt leasingu to 106 proc. wartości ofertowej, a płatności mogą być rozłożone nawet na 24 miesiące. Bez ponoszenia dużych kosztów inwestycyjnych klienci usprawniają działanie firm – tłumaczy Joanna Dominiak, kierownik ds. finansowania Comarch ERP.

Popularnym sposobem finansowania inwestycji jest również wykorzystanie wsparcia unijnego.

– Od 2003 roku wspieramy naszych klientów w pozyskiwaniu środków UE, początkowo z programów przedakcesyjnych PHARE, teraz z Funduszy Strukturalnych obu okresów programowania, tj. lat 2004-06 oraz 2007-13, w trakcie których wartość pozyskanych środków wyniosła około 30 mln zł – dodaje Joanna Dominiak.

Pieniądze na IT: z różnych kies, Wojciech Kwinta, Businessmen.pl, 01.08.2010

Poznaj źródła pozyskiwania funduszy na zakup oprogramowania.