Cersanit SA, lider w zakresie produkcji ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych oraz innych elementów wyposażenia łazienek w Europie, wdrożył platformę Comarch Business Intelligence, opartą na technologii hurtowni danych. Rozwiązanie umożliwia pełną integrację informacji ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, jak również danych dostępnych z zewnątrz, a następnie pozwala na ich przekształcania w różnego rodzaju analizy i raporty.

Cersanit SA to lider w zakresie produkcji ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych oraz innych elementów wyposażenia łazienek w Europie. W skład grupy wchodzi 9 spółek zlokalizowanych w sześciu krajach: w Polsce, Rumunii, Rosji, Ukrainie, Niemczech i Wielka Brytania. W 1998 roku spółka debiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównymi kierunkami zagranicznej sprzedaży są rynki Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina) oraz kraje Unii Europejskiej (m. in. Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja, Dania).

– Przy tak dużym obszarze działalności, jaki prowadzi Grupa Cersanit, istniejące rozwiązanie Business Intelligence nie realizowało stawianych przed nim wymagań. Pojawiła się potrzebowała zapewnienia analitykom możliwość prostego i wygodnego tworzenia raportów i analiz, opartych na wiarygodnych i zawsze aktualnych danych. Pozwoliłoby to na lepsze zarządzenie całą Grupą dzięki możliwości sprawnego podejmowania decyzji opartych na właściwych przesłankach. Zapewnienie odpowiedniego poziomu raportowania wymusiło przeprowadzenie audytu dotychczasowego rozwiązania. W tym celu w 2010 roku nawiązano współpracę z Comarch. Niewystarczający poziom dotychczasowego rozwiązania BI, co potwierdził wynik przeprowadzonego przez Comarch audytu, zaowocował zacieśnieniem współpracy pomiędzy obydwoma firmami, i w efekcie wdrożeniem w Cersanit platformy Comarch Business Intelligence – mówi Marcin Falkiewicz, IT Application Department Manager w Cersanit.

– Realizacja celów postawionych przez Cersanit wymagała posiadania bardzo sprawnych i wydajnych narzędzi raportowych, umożliwiających prowadzenie bieżącej analizy działalności, jak również dających możliwość identyfikowania pojawiających się szans i zagrożeń. Dla Cersanit ważne było przede wszystkim zapewnienie kompetentnego zespołu analityków i programistów, który był w stanie zapewnić odpowiednio wysoki poziom usługi – mówi Michał Stadnicki, dyrektor Centrum Konsultingu Systemów Business Intelligence w Comarch.

– Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie, we współpracy ze specjalistami Comarch, modernizacji istniejącej hurtowni danych, a tym samym na stworzenie elastycznej i wydajnej platformy Business Intelligence – dodaje Marcin Falkiewicz.

Platforma Comarch Business Intelligence w Cersanit oparta została na rozwiązaniach Microsoft® oraz Comarch. Wybrano Microsoft® SQL Server 2008 R2 EE – jako technologię bazodanową, autorską aplikację Comarch Data Warehouse Manager do obsługi procesu ETL, oraz MS Excel, MS Analysis Services i Reporting Services jako narzędzia raportowe.

Zaimplementowane rozwiązanie zasilane jest z wielu zlokalizowanych geograficznie w różnych miejscach Europy źródeł danych, takich jak działające w grupie Cersanit systemy klasy ERP oraz pliki MS Excel.

Wdrożenie obejmowało przygotowanie modeli analitycznych: Analiza klienta, Magazyny, Maping klientów, Monitoring cenowy, Zamówienia, Zobowiązania, Należności, Polecenia Księgowania, Rentowność, Sprzedaż oraz Transport.

– Dzięki zastosowaniu platformy Comarch Business Intelligence wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Cersanit mogą nie tylko analizować płatności, politykę cenową, zamówienia, stany magazynowe, koszty transportu, dokumenty księgowe, ale również monitorować sprzedaż poszczególnych produktów w różnych ujęciach z dokładnością do pozycji na fakturze, przeprowadzać szczegółowe analizy klientów pod kątem ich zadłużenia, oraz badać rentowność całej Grupy, poszczególnych spółek, produktów czy też ich grup – mówi Łukasz Nowicki, dyrektor Centrum Wdrożeń Business Intelligence w Comarch.

Zastosowana w Cersanit platforma Comarch Business Intelligence jest rozwiązaniem elastycznym, cały czas rozwijanym o nowe możliwości.

– Platforma Comarch Business Intelligence pozwoliła nam na skoncentrowanie się na działalności podstawowej Grupy Cersanit, podejmowaniu właściwych decyzji, identyfikowaniu szans i zagrożeń, zamiast na sporządzaniu raportów. Comarch to solidny partner, posiadający wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności. Dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu wdrożeniowego udało się sprostać naszym oczekiwaniom i osiągnąć postawione projektowi cele – mówi Marcin Falkiewicz.