Nowy, 2014 rok przynosi ogromne zmiany w sposobie rozliczania podatku VAT. Zupełnie przemodelowana ścieżka postępowania z fakturą VAT zdecydowanie wpłynie na sposób pracy wszystkich polskich przedsiębiorców. Ponad 54 tysiące użytkowników Comarch ERP Optima jest gotowych na rewolucję.

Na potrzebę dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się przepisów oraz wyboru odpowiedniego oprogramowania spełniającego wszystkie wymogi stawiane przez ustawę o podatku VAT wskazują ostatnie wyniki krakowskiej firmy Comarch. Świadczy o tym 15-procentowy wzrost sprzedaży programu do zarządzania małą i średnią firmą Comarch ERP Optima na koniec października 2013 roku, w tym aż 33-procentowy wzrost sprzedaży tego rozwiązania w modelu chmury.

Udostępniona właśnie nowa wersja programu Comarch ERP Optima jest całkowicie przygotowana do rewolucyjnego sposobu rozliczana podatku VAT, z jakim zmierzy się każdy przedsiębiorca od nowego roku.

Najważniejszymi zmianami, które interesują przedsiębiorców, są nowy moment powstania obowiązku podatkowego oraz zmiany w prawie do odliczenia podatku. Na proces dostosowania programu Comarch ERP Optima do tych wymogów składa się aż 104 aktualizacji i ulepszeń. Obejmują one m.in.:

  • w zakresie księgowości – kwalifikowanie dokumentów do deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE, przeliczanie na PLN dokumentów wystawionych w walutach obcych, sposób prezentowania danych w rejestrze VAT oraz wydruki rejestrów VAT,
  • w zakresie działań handlowych – przenoszenie daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane, wyliczanie kwoty podatku VAT w PLN na dokumentach walutowych, zmianę Faktur Wewnętrznych na Dokumenty Wewnętrzne, wprowadzenia przyczyny korekty na fakturach i paragonach korygujących,
  • nowe wzory deklaracji PIT-28 (17), PIT-28/A (14), PIT-28/B (12) oraz PIT-O (19) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.11.2013 roku,
  • nowe wzory deklaracji ZUS z uwzględnieniem kodów świadczeń na RSA. Warto tu podkreślić, że od 1 stycznia 2014 roku wysłanie deklaracji do ZUS będzie możliwe wyłącznie w tym nowym formacie,
  • aktualizację zasad ograniczania podstawy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla wypłat liczonych w 2014 r. – od 1 stycznia 2014 roku podstawa składki nie może być wyższa niż 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok,
  • zmienione zasady pomniejszania limitu urlopu wypoczynkowego za okres urlopu wychowawczego w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy obowiązującymi od 1 października 2013 roku.

Oprócz zgodności z aktualnym prawem Comarch ERP Optima jest ciągle ulepszany pod kątem wygody pracy. Najnowsze funkcjonalności to:

  • możliwość wysyłania SMS z poziomu list i formularzy w programie,
  • rozszerzona współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Możliwe jest wystawianie na urządzeniu i wczytywanie do Comarch ERP Optima dokumentów WZ i FPF oraz wysyłanie na urządzenie atrybutów (towarów, kontrahentów i dokumentów), które mogą zostać użyte podczas wystawiania dokumentów,
  • dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, możliwość kwalifikowania do deklaracji VAT-7 zakupów od małego podatnika w momencie zapłaty.

Mając na uwadze skalę zmian, które wprowadza nowa ustawa o podatku VAT, Comarch w serwisie www.ZmianaVAT.Comarch.pl na bieżąco publikuje aktualności dotyczące zmian w przepisach VAT oraz prowadzi cykl darmowych szkoleń internetowych dotyczących tej tematyki.