Comarch udostępnił najnowszą wersję branżowego systemu klasy ERP. Comarch CDN XL w dziesiątej odsłonie zaskakuje m.in. zupełnie nowym modułem do elektronicznego zarządzania wewnętrznym obiegiem dokumentów w firmie. System rozwinął się także w kierunku dostosowania do planowanych zmian w przepisach VAT.

W trzech pierwszych kwartałach 2010 roku Comarch zanotował 12 proc. wzrost wartości sprzedaży, natomiast liczba nowo pozyskanych klientów wzrosła aż o 15 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009. Doskonałe wyniki są przypieczętowaniem pozycji Comarch CDN XL jako pewnego lidera wśród polskich rozwiązań ERP.

Nowa funkcjonalność Obiegu Dokumentów pozwala na uporządkowanie dużej ilości dokumentów „krążących” w firmie każdego dnia. Możliwość ich oznaczania kodem EAN pozwala na szybkie i sprawne wyszukiwanie pożądanych informacji. Dostęp do dokumentów i ich obsługa możliwe są nie tylko z poziomu systemu Comarch CDN XL, ale także za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Każdy uprawniony użytkownik ma możliwość podglądu graficznego obrazu obiegu dokumentu czy też jego aktualnego statusu. Projektanci Comarch zadbali także o ergonomię rozwiązania.

Prace projektowe nad rozwojem funkcjonalności Comarch CDN XL 10.0 przebiegały z uwzględnieniem konieczności dostosowania oprogramowania do nowych stawek VAT. System zmierza w kierunku coraz większego ułatwiania codziennej pracy przedsiębiorców. W wersji 10.0 usprawniono pracę na danych kontrahenta – użytkownik z poziomu karty kontrahenta ma dostęp do pełnej historii kontaktów, może również błyskawicznie wyświetlić adres partnera biznesowego na mapie Google Maps.

Zwiększono elastyczność pracy w zakresie kampanii CRM – można je obsługiwać z poziomu systemu lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a od wersji 10.0 także z poziomu intranetowego Pulpitu Pracownika. Dzięki temu dostęp do funkcjonalności CRM może posiadać każdy pracownik.

Wśród wprowadzonych zmian warto wymienić intensywny rozwój platformy analitycznej Business Intelligence. Udostępnione zostało zupełnie nowe narzędzie Web Reports Book, pozwalające na interaktywne raportowanie. Nowy typ raportu „What-If” daje możliwość symulacji zdarzeń zachodzących w przedsiębiorstwie z wyprzedzeniem. Użytkownik może dynamicznie analizować scenariusze biznesowe na wykresie, np. symulując wpływ redukcji kosztów stałych na zysk operacyjny. Wprowadzono także dedykowane Dashboardy służące do przedstawienia kluczowych analiz użytkownika na jednym widoku (np. Dashboard kierownika).

Rozwój systemu Comarch CDN XL jest odpowiedzią na aktualne trendy na rynku ERP. System zmierza w kierunku coraz szerszego wykorzystania technologii internetowych, m.in. jeszcze większej otwartości na modele usługowe (SaaS). Oferta Comarch CDN iXL24, polegająca na wynajmie licencji Comarch CDN XL, szybko zyskuje popularność. Podstawową jej korzyścią jest brak konieczności inwestycji w infrastrukturę sprzętową i licencje obce. System jest zainstalowany na serwerach w Comarch Data Center, a klient ponosi stałą miesięczną opłatę i ma dostęp do zawsze aktualnej wersji.

Comarch CDN XL 10.0 współpracuje z najnowszymi wersjami rozwiązań satelitarnych, m.in. Comarch Retail oraz Comarch Mobile. Klienci, którzy zdecydują się na zmianę aktualnie wykorzystywanego oprogramowania na system Comarch CDN XL 10.0 do końca roku, mogą skorzystać ze specjalnej oferty Migracja Comarch.