Przedsiębiorco, przyjdź na bezpłatną konferencję i sięgnij po unijną kasę na IT!

Już w marcu rusza konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa opolskiego. Daje on firmom z sektora MŚP możliwość dofinansowania inwestycji informatycznych usprawniających większość kluczowych obszarów ich działalności. Pozwala na zakup i wdrożenie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, również na wprowadzenie rozwiązań B2B automatyzujących współpracę pomiędzy firmami. Wspierany też będzie rozwój e-usług i sprzedaży on-line.


Konkurs skierowany jest do firm z województwa opolskiego i został zakrojony bardzo szeroko. Wysoko punktowane będą inwestycje informatyczne, takie jak rozwiązania e-commerce, elektroniczna wymiana danych (EDI), systemy do analizy danych klasy Business Intelligence czy oprogramowanie klasy ERP. Szanse projektu zwiększają też rozwiązania chmurowe, mobilny dostęp do danych i aplikacji czy automatyzacja procesów biznesowych (BPM).

 

W poprzedniej edycji konkursu z 2016 roku, dofinansowanie wynosiło od 45% do 70% kosztów kwalifikowanych (w zależności od wielkości firmy i kategorii wydatków). Każdy przedsiębiorca mógł otrzymać nawet 1 mln zł bezzwrotnej dotacji. Z puli ponad 17 mln zł przeznaczonych na konkurs wsparcie otrzymały 52 firmy. Środki przeznaczane były przede wszystkim na nabycie sprzętu IT, na zakup oprogramowania wraz z jego wdrożeniem oraz przeszkolenie pracowników.

 

Warto zaznaczyć, że pierwszy nabór wniosków trwał tylko tydzień. Obecnie przedsiębiorcy znając dokumentację z poprzedniej edycji konkursu, mają czas aby się przygotować. Kluczowy jest wybór innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które usprawnią działanie firmy i wpiszą się w wymogi konkursu. W 2018 roku na przedsiębiorców czeka już tylko 10 mln zł – mówi Magdalena Trybus, specjalista ds. finansowania w firmie Comarch.

 

Obsługą konkursu 2.1.2 z Regionalnego Programu Operacyjnego będzie się zajmowało Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, ale informacje o naborze można uzyskać także z innych źródeł. Już 16 lutegoCentrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbędzie się bezpłatna konferencja dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwiązaniami informatycznymi firmy Comarch i możliwościami w zakresie ich sfinansowania.