Nowe wymogi ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają od początku 2011 roku wiele zmian, w tym nowe stawki VAT. Firmy Comarch oraz iMed24 już teraz oferują dostosowane do nowych przepisów prawnych oprogramowanie.

Ustawa o podatku od towarów i usług, jaka obowiązywać będzie od 2011 roku, określa nowe stawki VAT w wysokości 5%, 8% i 23%. Dodatkowo zmiany w prawie ujednolicają sposób ewidencji dla potrzeb VAT oraz ewidencji statystycznej zgodnie z PKWiU z 2008 roku. Zakres koniecznych zmian może znacznie się różnić w zależności od obszarów funkcjonalnych obsługiwanych przez system IT. Dla przykładu program pozwalający prowadzić ewidencję księgową musi zostać zaktualizowany pod kątem nowych wzorów deklaracji VAT oraz możliwości wprowadzania dokumentów z nowymi stawkami VAT. Natomiast z punktu widzenia oprogramowania umożliwiającego fakturowanie, zmiany mogą być bardziej skomplikowane. Chodzi przede wszystkim o kwestię sprzedaży wykonanej w 2010 roku z datą wystawienia faktury w roku 2011.

Ewolucja oprogramowania na potrzeby zmian VAT musi uwzględniać wykonywanie korekt do wystawianych faktur. Dotyczy to zdarzeń wynikłych z pomyłki osoby wystawiającej lub z zaistnienia nowej okoliczności cywilno-prawnej. Dla przykładu taką sytuacją może być dokonanie zmian ilościowych lub cenowych w 2011 roku do umowy zawartej w roku 2010. Fakt ten, z pozoru mało znaczący, może okazać się bardzo istotnym problemem z punktu widzenia prawidłowego obliczenia zobowiązań podatkowych.

– Nowych przepisów nie należy się obawiać – wystarczy odpowiednio się do nich przygotować. Niezbędne jest dostosowanie posiadanego i wykorzystywanego oprogramowania, a także urządzeń typu drukarki i kasy fiskalne. Zmiany obejmą nie tylko sferę systemów IT używanych do zarządzania przedsiębiorstwem, ale również dotkną firmy od strony biznesowej – podkreśla Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch, dyrektor Sektora ERP.

W celu ułatwienia placówkom medycznym wprowadzanie powyższych zmian, Comarch oraz iMed24 oferują oprogramowanie w pełni obsługujące wszystkie aspekty działalności firmy, zarówno w części szarej, jak i białej.

Funkcjonalności wprowadzone w oprogramowaniu Comarch , w szczególności:

  • dodanie nowych stawek VAT,
  • seryjna zmiana stawek VAT w cennikach,
  • możliwość zmiany stawek na nowe, na dokumentach niezatwierdzonych,
  • możliwość zmiany stawek na korektach ilościowych i wartościowych dokumentów, np. faktur sprzedaży,

oraz w systemie iMed24, obejmujące m. in. :

  • dostosowanie stawek podatku VAT do tych, które będą obowiązywały od 2011 roku ,
  • możliwość drukowania paragonów i faktur,

mają na celu przyspieszyć i ułatwić proces przejścia na nowe przepisy.

– Jako odpowiedzialny producent oprogramowania chcemy pomóc wszystkim użytkownikom systemów informatycznych, zarówno tych z oferty Comarch, jak i innych dostawców IT, w przygotowaniu się na nadchodzące zmiany. Nasi eksperci na bieżąco śledzą wszelkie pojawiające się informacje dotyczące zmian VAT, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem – mówi Magdalena Jaworowska-Kosior, business development manager MSP. – W celu wsparcia przedsiębiorców organizujemy także intensywne szkolenia dla klientów i partnerów w formie konferencji internetowych oraz szkolenia w ramach dofinansowań unijnych – dodaje Magdalena Jaworowska-Kosior.

16 grudnia 2010 roku odbyła się już druga bezpłatna konferencja internetowa Zmiana VAT. Jak dopasować biznes do nowych stawek?. Dodatkowo, aby rozwiać szereg wątpliwości, Comarch już dziś udostępnił stronę internetową www.ZmianaVAT.Comarch.pl, na której prezentuje Przewodnik po VAT oraz na bieżąco publikuje aktualności związane z tematem nowych stawek VAT.

– Zdajemy sobie sprawę, że 2011 rok może być dla placówek medycznych trudny. Zmieniają się bowiem nie tylko stawki VAT. Ministerstwo Finansów w sprawie urządzeń fiskalnych nakłada na lekarzy obowiązek ewidencjonowania przychodów ze sprzedaży detalicznej, co w praktyce oznacza obowiązek wprowadzenia sprzętu fiskalnego. Nasz system spełnia wszystkie te wymagania – pozwala drukować paragony fiskalne oraz jest przygotowany na nowe stawki VAT. Oferując go w promocji, chcemy ułatwić placówkom medycznym adaptację do wspomnianych zmian w prawie. Podobny cel mają szkolenia dla lekarzy, które organizujemy wspólnie z okręgowymi izbami lekarskimi – mówi Adam Kołodziejczyk, dyrektor iMed24.

Placówki medyczne przy jednoczesnym zakupie systemów Comarch OPT!MA oraz iMeda24, mogą liczyć na rabat w wysokości 15% na każdy z nich. W przypadku, gdy jednostka posiada już oprogramowanie iMed24, może uzyskać wspomniany rabat na zakup Comarch OPT!MA lub usługę Comarch iOPT!MA24. W sytuacji odwrotnej, gdy użytkowany jest system Comarch OPT!MA lub Comarch iOPT!MA24, placówka może uzyskać rabat 15% na rozwiązanie iMed24.