Chmura, mobilność, Big Data, Społeczności – dla krakowskiego producenta to już nie wyłącznie hasła definiujące światowe trendy, lecz przede wszystkim rzeczywiste źródła wzrostu i umocnionej po raz kolejny w 2014 roku przewagi konkurencyjnej. Po czterech kwartałach 2014 roku sprzedaż Comarch w segmencie ERP wzrosła o 21% i wyniosła 133,7 mln zł, co stanowi rekordowy wynik w historii.

Tak dynamiczny, jeden z najlepszych od 10 lat wzrost sprzedaży możliwy był dzięki realizowanej konsekwentnie strategii ERP 2.0 opartej o kilka kluczowych założeń: mocny rozwój funkcjonalny rdzennych systemów ERP (np. w takich obszarach jak Business Intelligence, Business Process Management, Produkcja, Retail); rozwój zintegrowanych z tymi systemami aplikacji umożliwiających m. in. sprzedaż w Internecie, grupową pracę na dokumentach i back up baz danych, pracę na urządzeniach mobilnych; możliwość zakupu oprogramowania nie tylko w wersji stacjonarnej lecz także w chmurze. Ważnym elementem zdefiniowanej strategii jest również intensywna i jawna komunikacja z klientami i partnerami, którzy na platformie Społeczność Comarch ERP (www.spolecznosc.comarch.pl) mogą zgłaszać swoje pomysły na rozwój systemów krakowskiego producenta, których używają do codziennej pracy.

Przyglądając się poszczególnym elementom oferty największą dynamikę sprzedaży osiągnęły najmłodsze i najbardziej innowacyjne produkty:  Comarch ERP Altum (+85%), Comarch ERP Mobile (+33%) oraz rozwiązania oferowane w modelu chmury obliczeniowej (+64%) w tym Comarch ERP iFaktury24 (103%). Te wyniki potraktować można jako świadectwo pełnej dojrzałości rynkowej oferowanych przez Comarch nowości.

Patrząc przez pryzmat geograficzny tak dobry wynik nie byłby możliwy bez 37% wzrostu sprzedaży we Francji, gdzie oferowany jest Comarch ERP Altum - jedyny polski system ERP sprzedawany i wdrażany na rynkach zagranicznych. Dodatkowo w 2014 roku oferta Comarch na rynku francuskim została poszerzona o rozwiązania w chmurze, m.in. iBard24 i Comarch ERP e-Sklep.

Jak przyznaje Łukasz Kozłowski dyrektor sprzedaży rozwiązań skierowanych dla małych i średnich firm w Sektorze Comarch ERP: – Jakość i kompleksowość oferty Comarch są bezpośrednią przyczyną fantastycznych wyników sprzedaży w 2014 roku. Spotkania z klientami pokazują nam wprost, że rynek coraz chętniej wybiera rozwiązania spod naszego szyldu, gdyż tylko my jesteśmy w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie do obsługi firmy, w tym wsparcie dla mobilnych pracowników, obsługę handlu w Internecie, przekrojowe analizy firmy oraz backup danych do chmury. Całość jest wyposażona w nowoczesne interfejsy dostępne zarówno w wersjach stacjonarnych, jak i chmurowych. To się klientom podoba i właśnie tego dzisiaj oczekują od dostawców oprogramowania. Zauważyliśmy te trendy jako pierwsi i czerpiemy z tego wymierne korzyści.

Zdaniem Zbigniewa Rymarczyka, wiceprezesa Comarch, dyrektora sektora ERP: - rok 2015 będzie kontynuacją trendów chmury,  mobilności, Big Data. Rozwijać się będzie trend Internetu Rzeczy, na który mamy już również konkretną odpowiedź, czyli produkowany w Krakowie Comarch beacon. W 2015 roku nasza oferta chmurowa zostanie rozbudowana w Polsce, we Francji i w Niemczech o zupełnie nowe produkty dla małych i średnich firm: BI Cloud oraz zapowiadaną wcześniej usługę Wszystko opartą o Comarch beacon i aplikacje mobilne. Dodatkowo we Francji i Niemczech rozpocznie się sprzedaż kolejnego produktu oferowanego dotąd tylko w Polsce - Comarch ERP iFaktury24.

- Unikatowość naszej oferty na tle konkurencji i dalszy jej rozwój, optymistyczne nastroje w MSP oraz wyniki za pierwsze miesiące bieżącego roku pozwalają nam prognozować dynamiczny wzrost sprzedaży również na koniec 2015 roku. Zakładamy co najmniej 10% dynamikę - mówi Rymarczyk.