Od maja 2012 roku Comarch wprowadza nową metodę mierzenia efektywności wdrożenia oprogramowania wspierającego zarządzanie w firmach. Oparta jest ona m.in. na wskaźniku ROI (Return of Investment), dzięki któremu można konkretnie dowiedzieć się, w jakich obszarach rozwiązanie klasy ERP przyniesie korzyści wyrażone w złotówkach. Analiza dostarczona jest klientom krakowskiej spółki IT jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze systemu klasy ERP i stanowi gwarancję zwrotu z inwestycji.

Wielu właścicieli firm podejmując decyzję o inwestycji w rozwiązanie klasy ERP, staje przed dylematem polegającym na wyborze najbardziej optymalnego systemu do zarządzania firmą. Kryteria, jakie najczęściej są brane pod uwagę, to między innymi cena wdrożenia systemu i koszt jego utrzymania, referencje firm z podobnej branży czy też funkcjonalności dostępne w standardzie. Wszystkie powyższe elementy wpływające na wybór oprogramowania oraz firmy je wdrażającej są jak najbardziej racjonalne. Powstaje jednak pytanie, czy podpisując kontrakt z konkretnym dostawcą systemu, przedsiębiorca ma świadomość, jakie korzyści, przeliczone na złotówki, zamierza osiągnąć. Doświadczenie pokazuje, że często zakładane cele, takie jak zmniejszenie ilości towaru w magazynie, lepsza ściągalność należności czy pozyskanie nowych rynków zbytu, są formułowane wyłącznie w formie opisowej, bez odniesienia do liczb.

W wielu przypadkach współpraca z dostawcą oprogramowania zbyt mocno koncentruje się na samym przebiegu wdrożenia – konfiguracji serwerów, przeszkoleniu osób, ustaleniu wyglądu wydruków bez zdefiniowania konkretnych celów etc. W konsekwencji, po kilkumiesięcznej realizacji projektu trudno tak naprawdę ocenić, czy i w jakim stopniu udało się osiągnąć zamierzone efekty.

– Wielu przedsiębiorcom nasuwają się pytania – jak oszacować, czy wzrost sprzedaży przez Internet wyniesie 1, 5 czy też 10 procent, czy i jak system pomoże mi w usprawnieniu obiegu dokumentów w firmie i jak to przeliczyć na złotówki, ile będzie trwało planowanie i rozliczanie produkcji, czy też jak zmieni się wydajność pracy zespołu księgowego i jak uwzględnić specyfikę mojej branży. Niektórzy też zapewne zastanawiają się, kto w firmie ma wystarczające kompetencje, żeby policzyć wspomniane NPV, a następnie wyjaśnić osobom koncentrującym się na biznesie, a nie finansach, o co w tym wszystkim chodzi – mówi Tomasz Rutkowski, dyrektor konsultingu Comarch ERP.

Przykład danych wyliczanych w analizie mierzenia efektywności wdrożenia systemu klasy ERP

Comarch stawiając czoła temu wyzwaniu od początku maja 2012 roku wprowadza na rynek nową formę mierzenia efektywności z przyszłego wdrożenia opartą na wskaźniku ROI. Dzięki temu każdy przedsiębiorca decydujący się na wybór systemu z oferty Comarch ERP będzie mógł precyzyjnie ustalić, czy i kiedy inwestycja w oprogramowanie się zwróci. Ponadto dzięki takiej analizie każda firm może lepiej poznać swoje procesy i uświadomić sobie, jaki potencjał może jeszcze wykorzystać. To tworzy swojego rodzaju nowy standard na rynku ERP w Polsce.

Metoda oparta jest na ponad 20-letnim doświadczeniu Comarch zbudowanemu wspólnie z ponad 3,5 tys. klientów, którzy używają rozwiązań Comarch ERP. To ogromne doświadczenie, które z jednej strony pozwoliło stworzyć uniwersalną metodę policzenia korzyści, a z drugiej daje gwarancję, że wyliczone w ten sposób korzyści są realne do osiągnięcia przez dane przedsiębiorstwo.

Jedną z firm, która osiągnęła realne korzyści z wdrożenia systemu Comarch CDN XL jest firma Dyrup, producent m.in. farb i produktów ochrony drewna.

– Dzięki wdrożeniu Comarch CDN XL udało się osiągnąć kilka ważnych z punktu widzenia spółki korzyści. Skróciliśmy czas obsługi zamówień o 50 proc. wykorzystując w systemie funkcje, które automatyzują cały proces. Uruchomienie systemu klasy ERP w obszarze księgowości pozwoliło nam zredukować zatrudnienie w dziele o 40 proc. przy jednoczesnym zwiększeniu ilości ewidencjonowanych dokumentów. Obecnie korzyści wynikają również ze skrócenia czasu realizacji zamówień sprzedaży, przygotowania zamówień zakupu, organizacji transportu i produkcji wyrobów, co przełożyło się na skrócenie średniego czasu planowania produkcji o 60 proc. – mówi Ryszard Cytryński, wiceprezes zarządu Dyrup Sp. z o.o.

Dla przedsiębiorców, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o opisanej metodyce Comarch zaprasza na stronę www.Comarch.pl/CzarnoNaBialym

Liczą się fakty, nie złudzenia! – poznaj szczegóły nowej kampani reklamowej Comarch >>