Radykalnie zmieni się sposób rozliczeń podatkowych przedsiębiorców ze skarbówką. W ostatnim tygodniu media informowały o najnowszym projekcie zmian w VAT przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Informacje te potwierdziła rzeczniczka prasowa administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów – Wiesława Dróżdż. Zmiany mają dostosować polskie przepisy do unijnych oraz wprowadzić ułatwienia dla przedsiębiorców.

Wprowadzona zostanie instytucja faktury uproszczonej, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do kwoty 450 zł lub równowartości 100 euro. Taka faktura nie będzie zawierała części elementów, które dziś są wymagane. Dane nabywcy zostaną ograniczone do NIP, faktura nie będzie musiała posiadać ilości i miary dostarczanych towarów, czy cen jednostkowych i upustów oraz kwot podatku w rozbiciu na różne stawki.

Zmieni się także ogólna zasada, która określa moment powstania obowiązku podatkowego (istotny dla wskazania, kiedy należy odprowadzić podatek). Obecnie obowiązek ten powstaje (z pewnymi wyjątkami) w momencie wystawienia faktury, czyli w ciągu siedmiu dni od sprzedaży. Jeżeli sprzedaż nastąpi np. 31 maja, a faktura zostanie wystawiona 5 czerwca, to uwzględnia się ją w rozliczeniu za maj, a a nie jak jest obecnie – w rozliczeniu za czerwiec.

Zgodnie z proponowaną zmianą obowiązek podatkowy – co do zasady – powstanie na koniec miesiąca, w którym usługa została wykonana (dokonano sprzedaży). Zniknie też większość wyjątków, co uczyni przepisy prostszymi.

Faktury będą mogły być wystawiane do 7. dnia po końcu miesiąca, w którym wykonaliśmy daną usługę lub sprzedaliśmy towar. Oznacza to, że za cały miesiąc można będzie wystawić jedną zbiorczą fakturę.

Zmiany ucieszą przedsiębiorców – likwidują bowiem bariery, które znalazły się na szczycie listy ograniczeń biznesu opracowanej przez PKPP Lewiatan – organizację zrzeszającą przedsiębiorców.

Podwyższona zostanie wartość prezentów niepodlegających opodatkowaniu. Chodzi o zmianę z 10 zł do 20 zł – w przypadku prezentów jednostkowych i ze 100 zł do 200 zł – w przypadku prezentów wręczanych w ciągu roku jednej osobie, w takim wypadku firma musi prowadzić ewidencję obdarowanych.

– Każda zmiana dotycząca zasad rozliczania podatku VAT niesie za sobą konsekwencję w postaci konieczności dostosowań systemów księgowych. Ponadto, w początkowym okresie stosowania znowelizowanych przepisów wzrasta liczba popełnianych błędów w rozliczeniach podatkowych. Może to być dużym obciążeniem dla przedsiębiorców jeżeli nie przeniosą ciężaru zmian na producenta oprogramowania, który zagwarantuje im terminowe dostosowanie programu finansowo-księgowego lub sprzedażowego – mówi Łukasz Żur, Business Development Manager MSP w Comarch.

W projektowanych przepisach Ministerstwo Finansów chce także, by faktura elektroniczna była tak samo traktowana jak faktura papierowa.

Resort przygotował także korzystną zmianę dotyczącą powstania obowiązku podatkowego dla tzw. małych podatników rozliczających się metodą kasową – obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90-ego dnia od wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli nie otrzymają pieniędzy w tym czasie, to i tak muszą odprowadzić podatek.
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zmiana wprowadzi jeden moment powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową. Będzie nim koniec miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę całości lub jej części.

Ministerstwo zamierza także utrzymać do końca 2013 roku ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów osobowych oraz utrzymać zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do służbowych aut osobowych.

Projekt przewiduje też podwyższenie do podstawowej, 23 proc. stawki VAT dla: wełny szarpanej, nasienia zwierząt oraz odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych. W tym ostatnim przypadku chodzi np. o szczeciny i sierść świń lub dzików, sierść borsuka i inne szczeciny do wyrobu szczotek i pędzli; kości (w tym słoniowe); skorupy żółwi, kopyta, pazury i dzioby.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że obecnie produkty te podlegają 5 proc. stawką (z wyjątkiem wełny szarpanej, tu stosuje się 8 proc. VAT). Proponuje się pozostawić stosowanie stawki w wysokości 5 proc. dla jelit, pęcherzy i żołądków – towary te są wykorzystywane m.in. do produkcji kiełbas, salcesonów, a żołądki np. z drobiu w praktyce dla wielu rodzin stanowią ważny produkt spożywczy – uzasadnia resort finansów w projekcie, do którego dotarła PAP. Podwyższony zostanie także z 5 proc. do 8 proc. VAT na sprzedaż lodów oraz gotowych posiłków i dań.

23 proc. stawką zostaną opodatkowane zwolnione teraz z VAT tzw. usługi pocztowe niepowszechne, świadczone przez operatora publicznego (Pocztę Polską).

– Przedstawione zmiany podatkowe muszą znaleźć odzwierciedlenie w systemach informatycznych,  np. zmianie musi ulec formuła kwalifikowania faktur do deklaracji VAT-7 (zarówno dla metody zwykłej, jak i kasowej). Wprowadzenie uproszczonej faktury również będzie wymagało dostarczenia przez producentów oprogramowania nowego wzoru . Nasze oprogramowanie Comarch OPT!MA, tak jak było gotowe na zeszłoroczne podwyższenie stawek VAT, będzie oczywiście gotowe także na opisane przez nas zmiany w przepisach. Wszystko to spowoduje , że widmo zmian VAT-u przestaje być wyzwaniem, a staje się dla firm raczej standardowym procesem. Ponadto zamierzamy w dalszym ciągu świadczyć wsparcie dla klientów w postaci fachowej i technicznej wiedzy, co przy poprzedniej zmianie stawek podatku VAT bardzo ułatwiło przedsiębiorcom dostosowanie się do nowych przepisów. Ważne jest, aby klienci już dziś zabezpieczyli się przed tą zmianą przedłużając aktualizację na oprogramowanie – doradza Katarzyna Robak, kierownik produkcji Comarch OPT!MA.

Wnioski

Należy już teraz wyciągnąć pewne wnioski z poprzedniej zmiany. Na przełomie 2010/2011 roku i z początkiem obecnego roku wyraźnie widoczne było poruszenie wśród przedsiębiorców, którzy nie zdążyli zaktualizować oprogramowanie lub proces ten odłożyli na ostatnią chwilę. Dotyczyło to zarówno oprogramowania, jak i aktualizacji urządzeń fiskalnych: kas czy drukarek. Niestety powodowało to zbędne koszty dla tych firm w postaci droższych „ekspresowych” usług lub wyższej ceny za aktualizację oprogramowania. Mając na uwadze powyższe warto już dziś upewnić się, czy firma posiada system z wykupioną aktualizacją, a także już teraz warto zastanowić się nad polityką cenową, która w nieodległej przyszłości może ulec zmianie.

Najważniejsze zmiany:

Dokumentacja:

  • uproszczenia w wystawianiu faktur

Prezenty i próbki:

  • bez VAT firma wręczy gadżety o większej wartości

Stawki:

  • z 5 do 8 proc. wzrośnie VAT na lody i gotowe dania

Oprogramowanie: