O wartości i tempie wzrostu rynku oprogramowania dla MSP, a także o możliwościach uzyskania dotacji unijnych na wdrożenie aplikacji informatycznych przez przedsiębiorstwa przeczytamy w Gazecie Finansowej.

– Wydaje się, że rynek oprogramowania dla MSP w 2009 roku doznał lekkiej zadyszki. Analizując dane makroekonomiczne po pierwszych miesiącach 2010 roku, nie przewidujemy w tym zakresie zasadniczych zmian wcześniej niż w IV kwartale 2010 r., kiedy to są szanse na bardziej wyraźny wzrost – wyjaśnia Ryszard Stawarz, dyrektor konsultingu Comarch ERP.

Gazeta zwraca uwagę, iż klienci Comarch korzystają z dotacji unijnych na wdrożenie aplikacji informatycznych.

– Są to głównie fundusze z działań ogólnokrajowych i regionalnych. W kolejnych latach, w związku z dodatkowymi zmianami i uproszczeniami procedur pozyskania środków z funduszy, wprowadzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w wyniku m.in. obecnej sytuacji ekonomicznej (tj. możliwość korzystania z zaliczek przy inwestycjach współfinansowanych z funduszy UE, a także wprowadzenie nowego terminu rozpoczęcia inwestycji) zainteresowanie sektora MSP dotacjami na projekty inwestycyjne, wprowadzające innowacyjne rozwiązania podnoszące konkurencyjność firm będzie nadal z pewnością duże – dodaje Ryszard Stawarz.

Rynek się ustabilizował, Gazeta Finansowa, 19.03.2010