1 stycznia 2013 roku to dzień, od którego zaczęły obowiązywać zmiany w przepisach, podatkach, wzorach dokumentów i obowiązkach ciążących na przedsiębiorcach. I chociaż prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług 27 grudnia 2012 roku, najnowsze wersje systemów Comarch ERP, dostępne z końcem 2012 roku i z początkiem 2013 roku (Comarch ERP XL 2013, Comarch ERP Optima 2013, Comarch ERP iFaktury24 oraz Comarch ERP Klasyka 2013) są już gotowe na zmiany w przepisach.

Najważniejsze zmiany, jakie zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, są ujęte w dwóch aktach prawnych: nowelizacji tzw. rozporządzenia fakturowego (określającego m.in. zasady wystawiania i przechowywania faktur) opublikowanego w Dz. U. z 2012 poz. 1428 oraz w tzw. III ustawie deregulacyjnej opublikowanej w Dz. U. z 2012 poz. 1342. Obejmują one następujące zagadnienia:

  • zmiana zawartości faktur – obowiązkowe klauzule decydujące o klasyfikacji transakcji, data dokonania dostawy lub wykonania usługi zamiast daty sprzedaży, rezygnacja z oznaczeń oryginał/kopia na egzemplarzach faktur;
  • uproszczenia w procesie fakturowania – możliwość wystawiania faktur zbiorczych dokumentujących kilka dostaw dokonanych w trakcie miesiąca oraz faktur uproszczonych 
    z mniejszą liczbą danych, likwidacja obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, liberalizacja zasad związanych z wystawianiem faktur przez nabywcę, tj. „samofakturowaniem”, regulacje związane z wykorzystaniem faktur elektronicznych;
  • obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury (niezależnie od jej formy: papierowa/elektroniczna);
  • możliwość zastosowania kursu Europejskiego Banku Centralnego dla potrzeb przeliczania transakcji walutowych;
  • modyfikacja metody kasowej – zmiany w terminach powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy (brak obowiązku w sytuacji, gdy odbiorca jest podatnikiem VAT czynnym, termin 180 dni – jeżeli nabywca nie jest podatnikiem czynnym);
  • „ulga na złe długi” (regulacje związane z niwelowaniem zatorów płatniczych) po stronie podatku VAT – konieczność skorygowania podatku naliczonego na deklaracji VAT-7 po stronie dłużnika, wierzyciel zaś ma przywilej skorygowania podatku należnego oraz składa zawiadomienie VAT-ZD;
  • nowe formularze deklaracji VAT-7, VAT-7D i VAT-7K.

Comarch wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom zorganizował webinarium, na którym przedstawił zmiany w przepisach w praktyce oraz zamiany, jakie czekają przedsiębiorców już od 1 kwietnia 2013 roku. Materiały merytoryczne z webinarium można pobrać na stronie www.ZmianaVAT.Comarch.pl. W serwisie tym zamieszczane są także na bieżąco aktualności dotyczące zmian w przepisach, które rozjaśniają zawiłe zagadnienia prawne.