Rząd zamierza wprowadzić kolejne przepisy mające na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. W planach jest uruchomienie split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności. Projekt ustawy zakłada, że każdy podatnik VAT będzie musiał posiadać rachunek VAT, na który będzie odprowadzana wartość zapłaconego podatku.

Mechanizm split payment ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Mimo że nie będzie obowiązkowy, Ministerstwo Finansów będzie zachęcać do korzystania z niego. Czy ta zmiana oznacza rewolucję dla polskich przedsiębiorców?

Jak działa mechanizm split payment

Zgodnie z obecnymi założeniami projektu ustawy o mechanizmie split payment, nabywca – płacąc za towar lub usługę – będzie dzielił całość ceny na kwotę netto i VAT. Do tej pory nabywca po otrzymaniu faktury wpłacał na rachunek sprzedawcy całość kwoty, czyli wartość brutto. Po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, kwota będzie automatycznie rozdzielana na dwie części. Cena netto będzie spływała, tak jak dotychczas, na „zwykły” rachunek bankowy, wskazany przez sprzedawcę lub usługodawcę. Natomiast kwota podatku VAT będzie przelewana na oddzielny rachunek VAT.

W efekcie sprzedawca swobodnie będzie dysponował jedynie otrzymaną kwotą netto, a środki wpłacane na rachunek VAT, chociaż cały czas są własnością podatnika, będą mogły być wykorzystane jedynie zgodnie z przepisami normującymi zasady funkcjonowania tego rachunku. Kwota VAT trafi do „lodówki” VAT, gdzie zostanie czasowo „zamrożona” i  będzie mogła być wykorzystana wyłącznie do płatności VAT dla innych kontrahentów lub płatności zobowiązania VAT do urzędu skarbowego tłumaczy Władysław Varga, doradca podatkowy z firmy Taxpoint.

Co ja z tego będę miał…?

Jeżeli posłowie przyjmą projekt ustawy, mechanizm split payment nie będzie obowiązkowy, jednak podatnicy, którzy będą stosować podzieloną płatność, mogą liczyć na korzyść –przede wszystkim w postaci większej ochrony przed posądzeniem ich o udział w przestępczym procederze. Do przedsiębiorców, którzy będą odprowadzać podatek VAT w mechanizmie split payment, nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności, jak również regulacje związane ze stosowaniem sankcji ujętych w art. 112b i art. 112c Ustawy o VAT, czy też w art. 56b Ordynacji podatkowej. Jest to szczególnie ważne dla firm działających w branżach wrażliwych: wyroby stalowe, paliwa, niektóre metale szlachetne i wyroby elektroniczne.

Jak przygotować się do zmian wizyta w banku i sprawdzony system księgowy

Wprowadzenie nowego rozwiązania podatkowego planowane jest na początek przyszłego roku. Jednak przedsiębiorcy znacznie wcześniej powinni być gotowi na zmiany.

Przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, powinni upewnić się, czy banki, w których mają otwarte rachunki rozliczeniowe, wyodrębniły im specjalne rachunki VAT. Zgodnie z założeniami projektu, banki będą zobowiązane do otwarcia i prowadzenia subkonta. Taka usługa oferowana będzie bezpłatnie. Dodatkowo firmy muszą się upewnić, czy system księgowy, z którego korzystają na co dzień, zostanie dostosowany do nadchodzących zmian mówi Barbara Przybylska, projektant systemów Comarch ERP.

W tym celu najlepiej skontaktować się z producentem oprogramowania z pytaniem, czy i kiedy planuje wprowadzić aktualizacje split payment, jeżeli projekt ustawy wejdzie w życie. Firmy, które korzystają ze zintegrowanych rozwiązań dostarczanych przez dużych producentów, są w najkorzystniejszej sytuacji, albowiem ci z pewnością przygotują nowe wersje systemów, uwzględniające wchodzące w życie przepisy, tak, aby klienci mogli w wygodny i bezpieczny sposób realizować przelewy.

Nasi pracownicy na bieżąco śledzą przebieg prac legislacyjnych związanych z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności. Aktualnie pracujemy nad funkcjonalnościami, które w razie wejścia w życie nowych przepisów umożliwią właściwe rozliczanie faktur i dokonywanie płatności na dedykowane konta bankowe. Już teraz w naszych systemach ERP dostępna jest funkcjonalność podziału płatności na netto i VAT, która została wprowadzona w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających stosowanie faktur walutowych w obrocie krajowym. To jednak nie wystarczy do obsługi tej metody. Czekamy na strukturę specjalnego przelewu, za pomocą którego będą dokonywane rozliczenia Z projektu wynika, że na przelewie będą musiały być wyodrębnione dwie kwoty: netto i VAT.  Bank przekaże te kwoty na właściwe konta dostawcy: kwotę netto na rachunek bankowy dostawcy, kwotę podatku zaś na rachunek VAT dostawcy. Przelew będzie zawierał dane, które do tej pory nie były wymagane, np.: numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługobiorca jest identyfikowany na potrzeby podatku. Spodziewamy się, że nakład pracy związany z obsługą tego zagadnienia po stronie systemów ERP będzie spory, ale mamy wiedzę i możliwości techniczne, aby oprogramowanie Comarch ERP dostosować do wymogów mechanizmu podzielonej płatności zapewnia Barbara Przybylska z Comarch.

Co w przypadku, gdy firma pracuje na takim programie, którego producent nie planuje wprowadzenia mechanizmu split payment?

Wówczas przedsiębiorca powinien zaplanować wymianę oprogramowania na takie, które umożliwi dokonywanie przelewów zgodnie z nowymi przepisami. Bez takiego systemu bezpieczeństwo transakcji nie zostanie wzmocnione dodaje Barbara Przybylska.

Dostosowanie programów do wymagań Ministerstwa Finansów jest czasochłonne, bez względu na to, czy jest realizowane w małym, średnim czy dużym przedsiębiorstwie. Dlatego należy jak najszybciej przeprowadzić audyt systemów IT stosowanych w przedsiębiorstwie i podjąć niezbędne kroki.