Z początkiem 2011 roku nastąpi największa od ostatnich 17 lat zmiana stawek VAT. Ponieważ większość procesów sprzedaży i zakupu towarów wspomagana jest przez systemy i urządzenia informatyczne, konieczne będzie ich dostosowanie do nowych przepisów. O potrzebie dostosowania firmowego oprogramowania do nowych przepisów w Rzeczpospolitej mówi ekspert Comarch.

Zmiana w systemach będzie dotyczyć prawie wszystkich podmiotów gospodarczych, czyli według GUS 3,8 miliona firm. Zmiany obejmą zarówno systemy IT, jak i oprogramowanie wszystkich kas fiskalnych, których jest w Polsce obecnie ponad 1,5 mln.

Zmiana w systemach IT dla firm oznacza ich aktualizację, czyli przejście na wersje dostosowane do nowych przepisów.

– Koszty ponoszone przez firmy mogą wynikać nie tylko z faktu potrzeby aktualizacji oprogramowania. Mogą się one także wiązać z umowami z partnerami biznesowymi, które mogą nie zawierać klauzul umożliwiających dostosowanie cen do nowych przepisów podatkowych. Ryzyko wystąpienia problemów związanych z dostosowaniem oprogramowania do potrzeb nowych stawek VAT jest największe w przypadku prób modyfikacji w aplikacjach, które nie były na bieżąco aktualizowane. Zmiana samych wysokości stawek VAT nie wystarczy – często konieczna jest ingerencja w całą logikę biznesową aplikacji. Barierą do przystosowania funkcjonalności często jest w takiej sytuacji nienowoczesna technologia – mówi Magdalena Jaworowska-Kosior, Business Development Manager MSP, Comarch.

VAT zmienia firmową informatykę, Barbara Mejssner, Rzeczpospolita, 25.11.2010

Wszystko o zmianie VAT >>