Komentarz do wyników:

– Wyniki sprzedaży Comarch ERP w pierwszej połowie 2013 roku są zdecydowanie lepsze niż osiągnięcia konkurencji. Co najmniej równie dobrych wyników spodziewamy się w drugim półroczu. Składa się na to kilka elementów – bardzo dobre produkty, rozbudowana sieć Partnerów oraz silna marka Comarch. Jednak czynnikiem decydującym jest innowacyjność naszej oferty. Comarch systematycznie co roku wydaje kilkanaście procent przychodów ze sprzedaży na działalność R&D. W obszarze ERP intensywnie rozwijane są główne systemy z linii Comarch ERP – XL, Optima i Egeria, a jednocześnie stale pracujemy nad zupełnie nowymi produktami ERP – Altum oraz iFaktury24. Ponadto, budujemy rozwiązania dodatkowe, które uzupełniają podstawową funkcjonalność systemów ERP – m.in. Retail, systemy mobilne wspierające pracę przedstawicieli handlowych, magazynierów czy managerów, rozwiązania e-commerce, back-up danych (iBard24.pl). Dzięki takiemu podejściu nasze przychody ze sprzedaży ERP rosną nieprzerwanie od 11 lat pomimo zmiennej koniunktury na rynku ERP – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch, dyrektor Sektora ERP.

Wyniki [infografika]: