"Controlling / Business Intelligence” to jeden z kierunków uruchamianych w ramach studiów podyplomowych IT-BIZNES w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Studia, które skierowane są do pracowników i przedsiębiorców z sektora mikro i MSP, współfinansowane są w 80 proc. przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Praktyczne zajęcia „Controlling / Business Intelligence” prowadzone będą przez specjalistę Comarch w oparciu o Comarch CDN XL Business Intelligence. Dzięki współpracy między Comarch a uczelnią słuchacze poznają istotę Bussiness Intelligence oraz dowiedzą się jak wykorzystać BI w codziennej pracy menedżera. Otrzymają także praktyczną wiedzę pozwalającą podejmować trafne decyzje biznesowe w oparciu o raporty i analizy przygotowane w systemach do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP.

– Dobór kierunków w ramach studiów z obszaru IT-BIZNES zakłada przewagę i konkurencyjność przedsiębiorców i ich pracowników, wspieranych w procesie decyzji biznesowych narzędziami informatycznymi, controllingiem oraz nowoczesnym marketingiem. Jednym z założeń projektu jest przekazywanie praktycznej i użytecznej wiedzy słuchaczom, dlatego też minimum 50 godzin zajęć dydaktycznych prowadzone będzie przez ekspertów-praktyków – mówi Bożena Stanio, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Grono szkół wyższych, wspierających działalność dydaktyczną wersją edukacyjną oprogramowania Comarch stale się powiększa. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Comarch we współpracy z uczelniami znaleźć można na stronie internetowej www.Edukacja.Comarch.pl.

– Uczelnie, z którymi współpracujemy to nowoczesne placówki edukacyjne, dla których skuteczne kształcenie opiera się nie tylko na stosowaniu właściwych metod dydaktycznych, ale również na wykorzystywaniu innowacyjnych technologii, narzędzi i systemów funkcjonujących w biznesie – podkreśla Joanna Długa, specjalista ds. edukacji Comarch.

Studia podyplomowe IT-BIZNES realizowane są przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w ramach projektu Przedsiębiorstwo 2.0. Studia Podyplomowe dla Biznesu.