Stale napływające referencje programu CDN OPT!MA niezaprzeczalnie potwierdzają funkcjonalność oprogramowania.

Program CDN OPT!MA przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw cieszy się stale rosnącą popularnością. Jej skalę można zobrazować między innymi poprzez prezentację referencji, jakie w dużej ilości program otrzymał, W pierwszym kwartale otrzymaliśmy aż 115 pozytywnych opinii zadowolonych Użytkowników. Głównym odbiorcą naszego programu jest branża usługowa oraz handlowa, co świadczy jak duże zaufanie dla CDN OPT!MA okazują firmy działające w tych sektorach, dokumentując je wystawieniem referencji dla programu. Wielkość tych firm jest różnorodna, co doskonale pokazuje, jak bardzo program CDN OPT!MA jest elastyczny w zastosowaniu i spełnia wymogi przedsiębiorstw z sektora MSP.

Recenzje dotyczą ogólnych opinii o funkcjonalności CDN OPT!MA, …

Modułowa budowa jest czytelna i w pełni kompatybilna, dane z poszczególnych bez problemu trafiają do księgowości.

ARTOM Spółka z o.o.
Paweł Szafranek
Główny księgowy

Pod względem funkcjonalności, przejrzystości, ceny oraz pomocy technicznej z pełnym przekonaniem rekomendujemy wszystkie moduły systemów CDN OPT!MA.

XDISC
Michał Stempień
Członek Zarządu

… jak również szczegółowych zagadnień odnoszących się do wybranych funkcji i możliwości programu.

System ten pozwala na bezproblemową rejestrację procesów gospodarczych zachodzących w naszej firmie.
…mamy możliwość ewidencji dokumentów handlowych, prowadzenia rozliczeń dewizowych, automatyzacji przelewów bankowych oraz kontroli nad przepływem środków pieniężnych.
…niebywałym atutem jest automatyzacja procesu dekretacji dokumentów oraz generowania deklaracji podatkowych.

KARRENA Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu pozwoliło nam użyć funkcji preliminarza płatności, którego rekomendujemy jako nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie finansami.

MOSAiC STUDIO
Robert Kępka
Właściciel

Sprawdź, co inni przedstawiciele Twojej branży mówią o CDN OPT!MA na stronach z referencjami programu»