Comarch stworzył nowe rozwiązanie dla przychodni, gabinetów lekarskich, sieciowych placówek medycznych oraz towarzystw ubezpieczeniowych – Comarch OPT!MA + iMed24. Dzięki integracji obu aplikacji uzyskano kompleksowe narzędzie, które z jednej strony umożliwia wysokiej jakości obsługę pacjentów, a z drugiej wpływa na profesjonalne zarządzanie placówką medyczną.

– Aby usprawnić prowadzoną działalność, przedsiębiorstwa w każdym sektorze gospodarki wykorzystują różnorodne oprogramowanie, które optymalizuje pracę firmy oraz jej wewnętrzne procesy biznesowe. Zarówno prywatne, jak i publiczne przychodnie również pragną zoptymalizować przepływ informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz placówki. Właśnie dla nich zintegrowaliśmy programy Comarch OPT!MA oraz iMed24 – mówi Stanisław Ordon, Konsultant Centrum Rozwoju Biznesu Comarch ERP.

Comarch OPT!MA pozwala na pełną obsługę tzw. BackOffice, czyli prowadzenie rozliczeń placówki ze swoimi klientami (pacjentami oraz kontrahentami instytucjonalnymi) oraz dostawcami. Prowadzenie kadr i płac, ewidencja wyposażenia, analizy i raporty obrazujące funkcjonowanie placówki czy też zorganizowany przepływ dokumentów to kolejne obszary działalności, kompleksowo obsługiwane przez program Comarch OPT!MA.

iMed24 to innowacyjny system informatyczny przeznaczony dla branży usług medycznych, pozwalający dzięki aplikacji typu desktop, jak również z poziomu przeglądarki internetowej, wspomagać działanie przychodni, gabinetów lekarskich, jak i sieciowych ośrodków zdrowia.

Aplikacja typu desktop pozwala na prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów oraz prowadzenie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Internetowa część aplikacji zapewnia pacjentom swobodę w działaniach związanych z określeniem terminu wizyty, rejestracją, wyborem lekarza czy też przeglądaniem własnej dokumentacji medycznej. Dodatkowym atutem iMed24 jest możliwość dokonywania przez klientów płatności on-line. Usługi w iMed24.pl oferuje już ponad 130 przychodni i gabinetów lekarskich w Polsce.

Rozwiązanie Comarch OPT!MA + iMed24 usprawniają także pracę placówek wielooddziałowych. Dokumenty wygenerowane w aplikacji iMed24 są widoczne we wszystkich oddziałach oraz są agregowane i jednocześnie eksportowane do programu Comarch OPT!MA. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność przesyłania pojedynczych dokumentów między oddziałami placówki oraz między aplikacjami.

– W ostatnich latach inicjatywy polskiego rządu, jak i wsparcie finansowe Unii Europejskiej przyczyniają się do się do szybszej informatyzacji placówek służby zdrowia w Polsce, a jak zakłada IDC średnioroczna stopa wzrostu rynku rozwiązań IT dla opieki zdrowotnej w Polsce wyniesie 9,9 proc. w okresie 2009-2013. Nasza oferta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku dotyczące innowacyjnych narzędzi informatycznych dla placówek zdrowotnych – komentuje Krzysztof Kęsek, Starszy konsultant iMed24.