Comarch wraz z iMed24, firmami partnerskimi oraz zaproszonymi ekspertami przygotował cykl spotkań Co w praktyce oznacza fiskalizacja? Szkolenie z zakresu nowych obowiązków podatkowych placówek medycznych. Podczas serii szkoleń zaprezentowane zostaną nowe uwarunkowania prawne związane ze zmianami zasad opodatkowania usług medycznych oraz z fiskalizacją placówek medycznych i wynikające z nich obowiązki dla zarządzających tymi jednostkami.

– W dobie zmieniających się przepisów prawa, rosnących potrzeb dokumentowania historii choroby pacjenta, rozliczeń z NFZ oraz zwiększającej się konkurencji w branży medycznej, coraz mniej czasu pozostaje na świadczenie usług medycznych – podkreśla Andrzej Jaromin, wiceprezes Zarządu iMed24.

Szkolenia mają na celu zaprezentowanie w największych miastach Polski – w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu, zagadnień fiskalizacji służby zdrowia, sprzętu fiskalnego oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych wspomagających procesy związane z funkcjonowaniem placówek medycznych.

Intencją organizatorów jest również pokazanie, że poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań informatycznych, wspomagających proces rozliczania, oraz odpowiedni sprzęt fiskalny, fiskalizacja jest szansą na poprawę jakości obsługi pacjenta i optymalizację pracy placówki medycznej, a tym samym wzrost jej zysków poprzez skrócenie czasu obsługi pacjenta. Nowoczesne narzędzia umożliwiają zarówno kompleksową obsługę medycznego obszaru funkcjonowania placówki, jak i zarządzanie jej niemedyczną działalnością (takie jak obsługa kasowa, księgowa, kadrowo-płacowa, rachunki bankowe, ewidencja środków trwałych i wyposażenie placówki).

– Rok 2011 to czas fundamentalnych zmian w systemie podatku VAT w ochronie zdrowia. Od 1 stycznia obowiązuje znowelizowana ustawa VAT dostosowująca zasady stosowania podatku do dyrektywy unijnej. Od 1 kwietnia spodziewamy się kolejnej nowelizacji. Z kolei od 1 maja część placówek medycznych obejmie obowiązek rejestracji usług za pomocą urządzeń fiskalnych. Dostosowanie się do tych wymogów wymaga wiedzy i wsparcia systemów informatycznych – podkreśla dr Robert Mołdach, praktyk ochrony zdrowia, ekspert parlamentarny i prelegent cyklu szkoleń.

W dniach 29 marca do 7 kwietnia 2011 roku uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak w łatwy i szybki sposób uporać się ze zmianami w przepisach prawa, w jaki sposób skrócić czas niezbędny do uzupełniania dokumentacji medycznej, jak wykorzystać fiskalizację, aby podnieść konkurencyjność placówki medycznej oraz jakimi kryteriami kierować się przy wyborze urządzeń fiskalnych i oprogramowania.

Szkolenie poprowadzą: wieloletni praktyk ochrony zdrowia – dr Robert Mołdach, ekspert dziedziny prawa medycznego – Sławomir Kawa oraz konsultanci iMed24, Comarch i firmy Posnet Polska.

Patronat merytoryczny nad serią szkoleń objęli Wielkopolska Izba Lekarskie, Wielkopolski Związek Pracodawców Służby Zdrowia, Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Puls Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Udział w szkoleniu wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji poprzez stronę organizatora. Więcej informacji na http://www.Szkolenia.iMed24.pl.

Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone imiennym certyfikatem.