Wdrożenie systemu Comarch CDN XL w Arpack Polska, spółce z kapitałem niemieckim,  zostało sfinalizowane. Prace implementacyjne przeprowadziło zielonogórskie biuro Platynowego partnera Comarch – firmy Infortes z Wrocławia.

Arpack Polska Sp. z o.o. powstała w 1999 roku w Słubicach. Firma operuje na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i posiada tam zakład produkcyjny oraz halę magazynową. Oferta produktowa zawiera głównie palety i kształtki styropianowe oraz płyty izolacyjne. Od 2008 roku Arpack posiada certyfikat ISO 9001.

Wybór systemu oraz firmy wdrożeniowej poprzedzony został gruntowną analizą rynku producentów oprogramowania klasy ERP. Arpack korzystał dotychczas z systemu finansowo-księgowego oraz rozbudowanych arkuszy kalkulacyjnych. Brak integracji danych i ich rozproszenie uniemożliwiały skuteczną pracę i strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Kompleksowość rozwiązania Comarch oraz gwarancja jego stałego udoskonalania, jak również profesjonalizm i doświadczenie firmy Infortes zadecydowały o wyborze. Warto było poświęcić odpowiednio dużo czasu na wybór systemu i analizę różnych ofert dostawców. Dzięki temu wdrożenie przebiegło bez niespodzianek przy dużej elastyczności zespołu wdrożeniowego (…) Comarch CDN XL to system dostosowany do realiów rynkowych, mówi Mariusz Bidol, Marketing and Sales Manager Arpack Polska.

Zakres wdrożenia objął wszystkie strefy funkcjonalne przedsiębiorstwa. Zainstalowane moduły to m.in. Produkcja, Sprzedaż, Zamówienia, CRM, Księgowość czy Kadry i Płace. Korzyści biznesowe zauważalne są natychmiast. Wzrost poziomu obsługi Klienta oraz efektywności pracy pracowników, automatyzacja procesów, łatwość tworzenia raportów i analiz czy obniżenie kosztów magazynowania poprzez racjonalizację polityki zarządzania zasobami to tylko niektóre z nich.

www.infortes.pl