Czołowy producent łańcuchów technicznych w Polsce – przedsiębiorstwo AIP Australian Investments in Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach – wdrożył zintegrowany system klasy ERP – Comarch CDN XL. Implementację Comarch CDN XL zrealizował zespół konsultantów Złotego Partnera Comarch – firmy 2BSoft z Gliwic.

W związku z rozwojem prowadzonej działaIności, w 2010 roku przedsiębiorstwo AIP Australian Investments in Poland Spółka z o.o. postanowiło zainwestować w innowacyjne rozwiązanie informatyczne, które umożliwiłoby mu sprawną obsługę procesów biznesowych. Spośród szerokiego spektrum systemów informatycznych Zarząd firmy wybrał Comarch CDN XL.

Firma wykorzystuje następujące moduły systemu Comarch CDN XL: Zamówienia, Sprzedaż, Import, Płace i Kadry, Księgowość, Środki Trwałe oraz Business Intelligence.

– Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego pozwoliło nam na uporządkowanie procesów Iogistycznych, ustawiczny monitoring stanów magazynowych, wprowadzenie obiegu dokumentów zgodnego z wymaganiami normy ISO oraz – przede wszystkim— na zbudowanie elastycznej platformy analitycznej, dzięki której mamy dostęp do przekrojowych analiz wspomagających w znacznym stopniu zarządzanie firmą. Ponadto w najbliższym czasie planujemy wdrożenie modułu Produkcja, dzięki czemu uzyskamy pełną integrację procesów gospodarczych w ramach naszego przedsiębiorstwa – mówi Marian Orczyk, dyrektor generalny AIP Australian Investments in Poland Spółka z o.o.

AIP Zakład Produkcji Łańcuchów Technicznych w Gliwicach to czołowy producent łańcuchów w kraju z ponad stuletnią tradycją. Przedsiębiorstwo wytwarza i sprzedaje łańcuchy techniczne, które mają zastosowanie w takich dziedzinach jak: górnictwo (np. łańcuchy do podwieszania jednoszynowych kolejek podwieszanych, podwieszania rurociągów, przenośników zgrzebłowych), rolnictwo (łańcuchy do przenośników i maszyn rolniczych produkcji krajowej i zagranicznej, łańcuchy przeciwślizgowe na opony traktorów i innych pojazdów), energetyka, leśnictwo, ochrona środowiska (łańcuch mający zastosowanie np. w odnawialnych źródłach pozyskania energii elektrycznej – elektrownie słoneczne lub w oczyszczalniach ścieków) oraz rybołówstwo. Produkty AIP Australian Investments in Poland Spółka z o.o. znajdują nabywców w Polsce oraz m.in. w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Hiszpanii, Słowacji, na Łotwie oraz we Francji.

2BSoft to doświadczony zespół specjalistów, który zrealizował w całej Polsce kilkadziesiąt – zakończonych sukcesem – wdrożeń systemu Comarch CDN XL. Firma wyróżnia się realizacją skomplikowanych i obszernych wdrożeń oprogramowania Comarch CDN XL.