Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. – producent szkła artystycznego, spółka notowana na parkiecie NewConnect – wdrożyła i uruchomiła produkcyjnie system Comarch CDN XL w obszarach logistyki, księgowości oraz produkcji. Implementację rozwiązania zrealizowała firma OPTeam S.A. – Platynowy Partner Comarch. System wystartował produkcyjnie w kwietniu 2011 roku.

– Bogata oferta rozwiązań i modułów będących w naszej ofercie wspiera każdy obszar działania firmy wraz z możliwością elastycznego dostosowania produktu do potrzeb rozwijającego się przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie stanowi to kluczowy czynnik w procesie wyboru oprogramowania. Cieszymy się, że do grona naszych klientów dołącza kolejna spółka notowana na rynku GPW w Warszawie – mówi Wacław Szary, wiceprezes Zarządu OPTeam S.A.

Makora KHS S.A. zatrudnia aktualnie blisko 100 osób. Zarząd spółki na początku 2011 roku, kontynuując doświadczenie Huty Szkła Pięknego Makora S.A., zdecydował się na wdrożenie zintegrowanego rozwiązania klasy ERP – Comarch CDN XL w nowo powstałym przedsiębiorstwie. Decyzja o wyborze systemu Comarch CDN XL wynikała z dotychczasowych pozytywnych doświadczeń z oprogramowaniem oraz bardzo dobrej współpracy z firmą OPTeam S.A. Wykonane wdrożenie, gwarantuje Makora KHS S.A. bogatą funkcjonalność oraz gwarancję rozwoju produktu w przyszłości oraz wsparcie informatyczne na odpowiednio wysokim poziomie.

– Zmiany, które zaszły w naszym przedsiębiorstwie, spowodowały konieczność przebudowy i wdrożenia systemu informatycznego. Obecnie Comarch CDN XL obejmuje działaniem wszystkie strategiczne dla rozwoju firmy obszary, czyli logistykę, produkcję, księgowość oraz środki trwałe – zaznacza Bogdan Kasprzyk, prezes Zarządu Makora KHS S.A.

Zarząd Makora KSH S.A. we współpracy z OPTeam S.A. planuje także dalsze wspólne działania w obszarze dostarczenia kolejnych rozwiązań z obszaru mobilnego magazynu, sprzedaży mobilnej, budowy rozwiązań klasy B2B, zgodnie z założonymi celami biznesowymi przedsiębiorstwa.

Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. to przedsiębiorstwo działające na rynku produkcji szkła dekoracyjnego, działające w Krośnie – tradycyjnym ośrodku rzemiosła szklarskiego w Polsce. Spółka jest kontynuatorem tradycji i doświadczeń hut szkła ręcznie formowanego Makora Huta Pięknego Szkła S.A. oraz Huty Szkła Artystycznego i Unikatowego Jabłoński S.J.

OPTeam S.A. prowadzi m.in. projekty wdrożeniowe zintegrowanych systemów klasy ERP. Firma specjalizuje się w projektach adresowanych do dużych oraz średnich przedsiębiorstw. Na bazie uznanych rozwiązań OPTeam S.A. zbudował autorskie produkty i kompetencje, pozwalające na efektywną realizację wdrożeń, szczególnie w przedsiębiorstwach budowlanych i produkcyjnych. Liczba firm wykorzystujących systemy klasy ERP, wdrożone przez OPTeam S.A., przekroczyła 120. Z usług OPTeam S.A. korzystają także firmy działające w Niemczech oraz na Ukrainie i Słowacji.