W trosce o klienta i dalszy dynamiczny rozwój w grupie firm ROSA podjęto decyzję o wdrożeniu nowoczesnego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania klasy ERP. Grupa zdecydowała się na Comarch CDN XL.

Firma ZPU ROSA z siedzibą w Tychach jest czołowym producentem sprzętu oświetlenia zewnętrznego na rynku polskim, a także znaczącym partnerem na rynkach światowych. Dzięki zastosowaniu nowatorskich i unikalnych rozwiązań technologiczno-produkcyjnych, w połączeniu z doskonale wyszkoloną kadrą pracowniczą, wytwarza szeroka gamę produktów najwyższej jakości.

 O wyborze systemu Comarch CDN XL zadecydowała funkcjonalność modułów systemu pozwalająca skonfigurować stanowiska pracownicze stosownie do potrzeb, jednolita baza danych dla wszystkich użytkowników oraz możliwość integracji z dedykowanym do potrzeb firmy systemem Technicznego Przygotowania Produkcji SYSKLASS. Istotne znaczenie miał również fakt, że Comarch jest globalnym dostawcą biznesowych rozwiązań informatycznych, a Comarch CDN XL to najczęściej kupowany system do zarządzania (ERP) w Polsce.

 Wdrożenie rozpoczęto pilotażowo na 6 stanowiskach w jednym z zakładów grupy w 2006 r., uruchamiając 4 Sprzedaże, 4 Zamówienia, 2 Księgowości i 1 Środki Trwałe. Od początku 2009 r. pozostałe zakłady grupy rozpoczęły wdrożenie na blisko 40 stanowiskach pracowniczych wybrane moduły funkcjonalne. Spośród dostępnych modułów funkcjonalnych Comarch CDN XL aktualnie wdrażane są 23 Sprzedaże, 12 Zamówień, 5 Importów, 5 Księgowości oraz moduły Produkcyjne. W następnym kroku planuje się wdrożyć moduły Platformy Analitycznej z analizami dziedzinowymi, System Oceny Pracowników, system wymiany danych z dostawcami i odbiorcami oraz CRM. Wdrożenie systemu powierzono firmie KSIBB.PL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, mającej odpowiednie doświadczenie w dopasowaniu systemu produkcyjnego i wdrażaniu systemu Comarch CDN XL.

 Poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu Comarch CDN XL firma ZPU ROSA chce osiągnąć wymierne korzyści, m.in. automatyzację obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie, usprawnienie procesów komunikacji, procesów logistycznych i produkcyjnych, zwiększanie przychodów i redukcję kosztów, wspomaganie podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, wzrost wiarygodności firmy oraz zwiększenie bezpieczeństwa Know-How firmy.

 Rozwój firmy stosownie do potrzeb rynkowych wymaga stosowania najnowszych rozwiązań technologicznych, również w dziedzinie narzędzi informatycznych. Grupa firm ROSA, wdrażając zintegrowany system Comarch CDN XL, podnosi standard obsługi klienta na najwyższy poziom. Z produktami grupy firm ROSA można zapoznać się na stronie www.rosa.pl, do czego zachęcamy.