Przenieś dział HR do chmury

Comarch wprowadził nową wersję oprogramowania do zarządzania czasem pracy, urlopami, delegacjami i nieobecnościami pracowników – Comarch HRM. Do dyspozycji użytkowników zostało oddanych kilka dodatkowych funkcjonalności, a szereg zostało ulepszonych. System jest dostępny również w wersji chmurowej, co pozwala na efektywne zarządzanie pracą oraz kontakt z pracownikami wykonującymi swoje obowiązki w trybie home office.

Nowa wersja systemu została rozbudowana głównie o funkcje dostępne dla pracowników. Teraz z poziomu aplikacji pracownicy mogą m.in. zapoznać się z informacjami związanymi z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, a w zakresie oceny pracowniczej mają możliwość potwierdzenia zapoznania się z zadaniami i celami na dany okres.

Informatyka w działach HR

Działy personalne odgrywają w firmach coraz ważniejszą rolę, bo coraz większe są wyzwania związane z wielopokoleniowością firm oraz ogólną sytuacją gospodarczą w Polsce. Dlatego specjaliści HR potrzebują nowoczesnych narzędzi do realizacji strategii zatrudnienia, przyjętych przez przedsiębiorstwa.

Jeszcze do niedawna obszar kadrowo-płacowy był w większości firm bardzo zaniedbany zarówno od strony informatycznej, jak i zarządczej. Sprowadzał się głównie do comiesięcznego naliczania listy płac, składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku PIT. Sytuacja na rynku pracy w ciągu ostatnich kilkunastu lat uległa diametralnej zmianie. Dział HR zarządza kluczowymi zasobami każdej firmy i jest jednym z najbardziej widocznych elementów zmiany podejścia, jest coraz większa informatyzacja procesów HR. Szczególnie w obszarach tzw. miękkiego HR. Widzimy bardzo duży i rosnący popyt ze strony naszych obecnych i nowych klientów na narzędzia do digitalizacji procesów HR. Potwierdzają to także bardzo dobre wyniki sprzedaży Comarch HRM – sprzedaż tego systemu w 2019 r. zwiększyła się aż o 120 procent – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Zarządu Comarch.

Digitalizacja procesów oraz dokumentacji w przedsiębiorstwach obejmuje coraz więcej obszarów działalności biznesowej, a zarządzanie sprawami kadrowo-płacowymi pracowników jest jednym z nich.

Systemy informatyczne dostarczają szereg udogodnień zarówno dla specjalistów z działów personalnych, jak i samych zatrudnionych.

Papierowe wnioski o urlop czy też podpisywanie list obecności to już archaiczne rozwiązania. Teraz pracownicy oczekują, że wszystkie sprawy związane m.in. z urlopami, delegacjami czy budżetem szkoleniowym, a także zadaniami i celami na dany okres rozliczeniowy znajdą w dedykowanej aplikacji i nie będą już musieli każdorazowo zwracać się z pytaniami do przełożonych, czy też działu personalnego. Podobnie jak specjaliści z zespołów kadrowo-płacowych, także i pracownicy potrzebują nowoczesnych narzędzi, które odciążą ich od wykonywania prostych i powtarzalnych czynności - mówi Tomasz Homel, dyrektor Departamentu Systemów Comarch ERP dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Korzyści dla pracowników

Z poziomu aplikacji pracownicy otrzymują szereg funkcjonalności, które pozwalają im na samodzielne uzyskanie wielu informacji, czy też wykonanie podstawowych czynności związanych ze sprawami kadrowymi. Pracownicy mają dostęp do swojego grafiku urlopowego oraz indywidualnego harmonogramu szkoleń, mogą także błyskawicznie złożyć wniosek urlopowy oraz zgłosić nieobecność lub delegację. Korzystając z systemu, dowiedzą się również o liczbie pozostałych dni urlopowych do wykorzystania lub dostępności budżetu szkoleniowego. Zyskają też dostęp do intranetu – wewnętrznej firmowej sieci, która stanowi doskonałą platformę do publikowania informacji oraz dokumentów.

W najnowszej wersji programu wprowadziliśmy również funkcje do monitorowania udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych – dodaje Tomasz Homel.

Pracownik z łatwością sprawdzi swój status uczestnictwa w programie oraz wysokość deklarowanych składek. Przygotuje również odpowiednią deklarację w przypadku chęci zmiany wysokości deklarowanych składek lub zmiany statusu uczestnictwa w PPK.

Mobilne biuro

Dostęp do informacji kadrowo-płacowych poszczególnych pracowników mają również kierownicy oraz kadra menedżerska. Z poziomu aplikacji mogą ustalić plan pracy dla całego zespołu, przeprowadzać ocenę pracownika, a także planować i zatwierdzać delegacje oraz przyznawać zaliczki. Dodatkowo są w stanie tworzyć i modyfikować harmonogram szkoleń dla swoich pracowników, przeglądać archiwalne i planowane szkolenia. Te czynności można wykonać w każdym miejscu i o każdej porze. Wystarczy, że urządzenie jest wyposażone w aplikację Comarch HRM (komputer, laptop, smartfon lub tablet) i ma dostęp do Internetu.

Aplikacja kadrowa

Aplikacja Comarch HRM to również narzędzie, które wspomoże pracowników działów personalnych.

System odciąży ich w wykonaniu podstawowych i powtarzalnych czynności. Nie będą musieli udzielać odpowiedzi na powracające pytania o liczbę pozostałych do wykorzystania dni urlopowych, czy dostępny budżet szkoleniowy. Wszystkie te informacje pracownicy mogą znaleźć w systemie – zapewnia Tomasz Homel.

Blisko tysiąc firm korzysta z aplikacji Comarch HRM. Wśród nich są takie marki jak: Asaj, Farmio czy Iglotech.

Oprogramowanie Comarch HRM jest ściśle zintegrowane z modułami kadrowo-płacowymi rozwiązań Comarch ERP. System współpracuje z najnowszymi wersjami przeglądarek na komputerach stacjonarnych: Google Chrome, Microsoft Edge oraz Mozilla Firefox. Z kolei aplikację można uruchomić w przeglądarkach mobilnych na urządzeniach zarówno z systemem Andorid, jak i iOS, albo w przypadku iOS przez aplikację natywną.

Zobacz demo