Fuzja DnB Nord z BiSE stanowiła nowe wyzwanie dla projektu „Kjerag” – platformy analitycznej opartej o rozwiązanie Comarch Business Intelligence.

Nowy system Comarch BI pozwolił na realizację szeregu postawionych przed projektem celów, m.in. wzrostu efektywności prowadzenia analiz, analizy zintegrowanej informacji o działalności depozytowej, pokonanie barier związanych z integracją systemów źródłowych poprzez połączenie klientów w obszarze bankowości detalicznej.

- Nowe wdrożenie było dużym wyzwaniem,  ale dla nas prawdziwym celem było zadowolenie klienta i ten cel został osiągnięty –  mówi Magdalena Biczkowska, konsultant Comarch Business Intelligence.

- Zakończone niedawno wdrożenie pozwoli na pełną automatyzację systemu informacji zarządczej oraz łatwiejsze przygotowanie raportów obligatoryjnych.  „Kjerag”  będzie pełnił ważną rolę we wszystkich projektach Banku, gdzie kluczowe znaczenie będzie miała skonsolidowana informacja finansowa – mówi Łukasz Fiedorczuk, Controlling Department DnB NORD Polska SA.

Zakończone sukcesem kolejne prace wdrożeniowe zintegrowanej platformy analitycznej to istotny krok naprzód dla realizacji celów połączonych banków.