GWARANT Agencja Ochrony S.A., firma notowana na rynku NewConnect warszawskiej giełdy, wdrożyła Comarch CDN XL, jeden z szerokiej gamy produktów Comarch ERP. Implementację systemu przeprowadził Platynowy Partner Comarch – firma Infortes z Wrocławia.

Przełomowym momentem w historii spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. było jej wejście na rynek równoległy Giełdy Papierów Wartościowych w 2010 roku (docelowo firma planuje przejść na główny parkiet warszawskiej GPW). W tym samym okresie Zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o wdrożeniu nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego. Decyzja ta była podyktowana chęcią optymalizacji przebiegu procesów zarządczych w spółce oraz potrzebą diametralnej zmiany jakości w raportowaniu zdarzeń w niej zachodzących.

Wcześniej firma korzystała z wielu niewspółpracujących ze sobą programów, które były uzupełnione dedykowanymi arkuszami kalkulacyjnymi oraz autorskimi rozwiązaniami. Przy rosnącej skali działalności spółki GWARANT Agencja Ochrony S.A. koniecznym stało się wdrożenie zintegrowanego narzędzia IT wspomagającego zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Wybór padł na system Comarch CDN XL.

Moduły systemu Comarch CDN XL (m.in. Księgowość, Płace i Kadry, Sprzedaż, CRM) zostały uzupełnione przez moduły i rozszerzenia programu przygotowane przez firmę Infortes. Jednym z nich jest moduł wspierający działalność operacyjną – Infortes 4Services, który jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu Comarch CDN XL. Umożliwia on między innymi szczegółową ewidencję umów oraz ich rozliczanie w oparciu o dane z ich realizacji. Ze względu na różne modele rozliczeń uzgodnione w umowach z klientami obsługuje on każdy wariant kalkulowania wartości faktury. System ten stanowi także bazę dla raportów generowanych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne (np. Księga Realizacji Umów).

– Wdrożenie zakończyło się sukcesem i aktualnie blisko 30 jednoczesnych użytkowników korzysta z systemu Comarch CDN XL wraz z Infortes 4Services. Dzięki nowemu systemowi nasi klienci mogą liczyć na jeszcze wyższą jakość obsługi, zarówno na poziomie realizacji umów, jak i rozliczeń – mówi Edward Kuczer, prezes Zarządu GWARANT Agencja Ochrony S.A. – Jednym z kierunków rozwoju naszej firmy jest dalsze zwiększanie jej udziału w rynku usług ochrony, realizujemy ten cel poprzez wzrost organiczny, jak i przejęcia. Nasze przedsiębiorstwo działa w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, a wdrożony przez na system informatyczny wspomagający zarządzanie jest jednym z narzędzi umożliwiających nam sprawne funkcjonowanie – mówi Edward Kuczer, prezes Zarządu GWARANT Agencja Ochrony S.A.

Do głównych korzyści z wdrożenia Comarch CDN XL w firmie GWARANT Agencja Ochrony S.A. można zaliczyć: skrócenie o około 30 proc. czasu przetwarzania danych z realizacji umów, które są podstawą do fakturowania, wyeliminowanie generowania błędnych faktur oraz pełną kontrolę nad kompletnym rozliczeniem wszystkich prac wykonywanych w danym miesiącu, dostęp do pełnej, aktualnej i spójnej bazy informacyjnej dla uprawnionych pracowników przedsiębiorstwa oraz stworzenie sprawnego modelu raportowania finansowego i rzeczowego na potrzeby zarządzania spółką, inwestorów oraz instytucji zewnętrznych.

– Cieszymy się, że możemy aktywnie wspierać rozwój dynamicznie rozwijających się firm, takich jak GWARANT Agencja Ochrony S.A. Nasze autorskie moduły rozszerzające standardową funkcjonalność Comarch CDN XL były dotychczas adresowane do firm produkcyjnych oraz handlowych. Infortes 4Services to moduł wspierający działalność operacyjną firm usługowych. Oferta rynkowa tego typu aplikacji jest bardzo skromna, liczymy zatem na kolejne interesujące projekty – mówi Piotr Mazurek, prezes Zarządu Infortes sp. z o.o.

GWARANT Agencja Ochrony S.A. jest firmą o zasięgu ogólnopolskim pod względem technologicznym i organizacyjnym. Firma od 2010 roku jest notowana na rynku NewConnect warszawskiej giełdy. Jej oferta obejmuje usługi ochrony i technologii bezpieczeństwa oraz utrzymania czystości. Zgodnie z prowadzoną polityką jakości, dba o to, ażeby świadczone usługi spełniały oczekiwana i wymagania klientów. Potwierdza to uzyskany, utrzymywany i ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 1400 wykwalifikowanych pracowników. Realizacja długoterminowych kontraktów z klientami biznesowymi, pozwala spółce na stabilizację finansową potwierdzoną otrzymanymi nagrodami „Gazele Biznesu 2007, 2008, 2009, 2010”. Z usług GWARANT Agencja Ochrony S.A. korzystają między innymi: Metro Group, Tesco, Süedzucker Polska, PGiNG S.A., Budimex S.A., Pol Aqua, PKN ORLEN S.A.

Infortes sp. z o.o. – Platynowy Partner Comarch – kompleksowo wdraża systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, a także związane z nimi serwis i szkolenia oraz oferuje szeroki wachlarz usług konsultingowych. Klientami Infortes są firmy produkcyjne, handlowe oraz usługowe. Dotychczas firma przeprowadziła około 100 wdrożeń systemu Comarch CDN XL.