Przedsiębiorstwo Elporem&Elpoautomatyka Sp. z o.o., oferujące systemy automatyki przemysłowej, podjęło decyzję o wdrożeniu Comarch CDN XL. Implementację systemu oraz dostawę rozwiązań serwerowych w spółce z sektora energetycznego prowadzi Platynowy Partner Comarch – firma OPTeam.

Zakres wdrożenia systemu Comarch CDN XL obejmie następujące obszary działalności przedsiębiorstwa Elporem&Elpoautomatyka Sp. z o.o.: logistyka, gospodarka magazynowa, księgowość, produkcja, serwis oraz controlling.

– Proces wyboru systemu prowadziliśmy skrupulatnie analizując najlepsze dostępne na rynku oferty. Liczymy, że wdrożenie wybranego przez nas rozwiązania przez cenionego na rynku partnera wdrożeniowego przyniesie zakładane efekty, co docelowo przełoży się na zwiększenie rentowności – mówi Piotr Jarzyna, dyrektor handlowy Elporem&Elpoautomatyka Sp. z o.o.

Elporem&Elpoautomatyka Sp. z o.o. zatrudnia blisko 600 osób i jest największa spółką grupy GDF Suez Energia Polska S.A. Firma specjalizuje się w świadczeniu usług inżynierskich i montażowo-rozruchowych w zakresie wykonawstwa oraz eksploatacji układów automatyki przemysłowej oraz remontach i modernizacjach tego rodzaju urządzeń. Oferta spółki skierowana jest do wytwórców, dystrybutorów energii elektrycznej i cieplnej, obiektów hydrologicznych i zakładów przemysłowych.

OPTeam S.A. prowadzi m.in. projekty wdrożeniowe zintegrowanych systemów klasy ERP. OPTEam specjalizuje się w projektach adresowanych do przedsiębiorstw średnich i dużych. Na bazie uznanych rozwiązań OPTeam zbudował autorskie produkty i kompetencje, pozwalające na efektywną realizację wdrożeń, szczególnie w przedsiębiorstwach budowlanych i produkcyjnych. Liczba firm wykorzystujących systemy klasy ERP, wdrożone przez OPTeam, przekroczyła 120. Z usług OPTeam korzystają także firmy działające w Niemczech i na Ukrainie.