Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – spółka Erbud SA, wybrała profesjonalny system ERP spełniający wymagania firm z sektora budowlanego – Comarch CDN XL. Rozwiązanie wdrożył Partner Comarch – AddSoft. Już ponad 220 firm z branży budowlanej korzysta z Comarch CDN XL.

Spółka Erbud poszukiwała systemu informatycznego, który pozwoliłby jej skutecznie i dynamicznie rozwijać się, oraz umożliwił nie tylko precyzyjne monitorowanie rozliczania projektów budowlanych w kraju i zagranicą, ale także szybkie udostępniane różnorodnych danych w różnych przekrojach do skonsolidowanego raportowania na potrzeby GPW.

Za cel postawiono również zbudowanie mechanizmu szybkiego zbierania danych o czasie pracy i wybranych kosztach na projektach budowlanych w kraju i za granicą, przy czym istotnym parametrem jest szybkość, z jaką dane te powinny pojawić się w systemie, aby zamykać kolejne rozliczenia zarówno rachunkowe, zarządcze, jak i giełdowe w odpowiednim czasie.

Oczekiwano również, aby system istotnie wsparł stosowaną przez firmę metodologię prowadzenia (monitorowania i rozliczania) projektów budowlanych opartą na teoretycznych założeniach znanych jako Earned Value Management. EVM rozumiana jest jako technika zarządzania projektami umożliwiająca bieżące mierzenie ich postępu oraz zbudowanie odpowiedniego systemu wczesnego ostrzegania w przypadku odstępstw do założeń projektowych, w tym budżetowych.

– Jako firma patrząca otwarcie w przyszłość, postanowiliśmy zastosować nowoczesne rozwiązania informatyczne. Wybraliśmy Comarch CDN XL – mówi Tomasz Stryjewski, Kierownik ds. Analiz w firmie Erbud S.A.

Przy wyborze Comarch CDN XL uwzględniono w szczególności, oprócz klasycznych funkcjonalności modułów właściwych dla systemów informatycznych klasy ERP, rozwiązanie Comarch Bussiness Intelligence, którego wdrożenie umożliwiło monitorowanie zgodnie z metodą EVM.

W efekcie wdrożenia systemu Comarch CDN XL firma Erbud m.in. monitoruje projekty budowlane w oparciu o porównawcze kontrolowanie założeń budżetowych projektu, księgową realizację finansową projektu, i faktycznie zrealizowaną wartość projektu w procesie budowlanym, oraz na bieżąco udostępnia kierownikom projektów dane o realizacji projektów, co pozwala na podejmowanie szybkich decyzji.

Wdrożenie modułu Bussiness Intelligence, a w szczególności Księgi Raportów, umożliwiło uprawnionym pracownikom dynamiczne definiowanie i użytkowanie raportów zarówno księgowych, jak i zarządczych.

W wyniku wdrożenia systemu Comarch CDN XL o około 25 proc. uległ skróceniu czas przygotowania raportów giełdowych, głównie ze względu na funkcjonalności Bussiness Intelligence. O około 40 proc. skrócono czas, w jakim kierownicy budów uzyskują informację o miesięcznych kosztach poniesionych na ich projektach budowlanych, przy czym wybrane informacje mogą uzyskiwać na bieżąco.

Erbud SA świadczy usługi w segmencie komercyjnym, użyteczności publicznej, energetycznym, mieszkaniowym oraz inżynieryjno-drogowym na terenie Polski oraz innych krajów europejskich, w tym m.in. w Niemczech, Belgii, Francji, Luksemburgu oraz w Holandii. W skład Grupy Kapitałowej Erbud wchodzą następujące, konsolidowane spółki: Erbud International Sp. z o. o. , GWI Bauunternegmung GmbH, PBDI SA, Budlex Sp. z o. o., ERSTEEL Sp. z o.o. oraz Erbud Energetyka.

Firma AddSoft dostarcza zintegrowane systemy informatyczne wspierające procesy zarządzania w przedsiębiorstwach.